22-01-2011

Beste lezer,

Op een bepaald moment in het leven komt men erachter dat hij niet kan blijven doen wat voorheen altijd zo vanzelfsprekend leek. Het is een pijnlijke conclusie. Eén die we moeten accepteren. En niet negeren. We zullen er geen doekjes om winden: als redactie hebben we na veel wikken en wegen, lang beraad en met pijn in ons hart besloten om Azady tot een einde te brengen. Omstandigheden en harde feiten hebben ertoe geleid dat dit noodzakelijk is. We begrijpen dat dit veel protest met zich meebrengt en ook veel vragen zal oproepen. Daarom zien wij het onze plicht om aan onze lezers, voor wie wij ons jarenlang hebben ingezet en zonder wie Azady niet mogelijk zou zijn, onze beslissing toe te lichten.

Voor de continuïteit van Azady is een sterke redactie noodzakelijk. Azady is gebaseerd op idealen en doelstellingen, die alleen haalbaar zijn met volledige inzet. Onze schrijvers – huidige en vroegere – zijn allemaal hoogopgeleide studenten. Zij hebben het schrijven voor Azady altijd naast hun studie en betaalde bijbaantjes gedaan. Ondanks de bijhorende tijdsdruk heeft iedereen altijd met volle overgave bijgedragen. En ondanks felle kritiek op onze onafhankelijkheid en manier van werken, zijn wij door blijven gaan met datgene wat wij het liefste doen: schrijven ten behoeve van de Koerdische kwestie in Koerdistan en diaspora. Deze eisen die wij aan onze continuïteit stellen zijn echter niet langer realiseerbaar.

Hoe komt dat? Azady begon zes jaar geleden als initiatief van leden van een generatie midden in de bloei van hun leven. Tegenwoordig zijn tijden helaas anders dan voorheen. Het is te merken dat de huidige generatie steeds minder behoefte heeft om zich bezig te houden met lokale Koerdische problematiek. Bovendien zijn er nieuwe trends gaande en komen nieuwe sociale media in een rap tempo op om in bepaalde behoeftes die er wel zijn te voorzien. De behoefte om Azady te lezen is er; de behoefte om af en toe bij te dragen is er ook; de behoefte voor honderd procent inzet lijkt echter weg te sijpelen. En dat laatste heeft altijd de kern van het succes en de overleving van Azady gevormd. Zonder honderd procent inzet, geen Azady.

Maar het bovenstaande is niet ons grootste probleem. Om Azady draaiende te blijven houden zoals het ooit bedoeld is, zijn schrijvers nodig die de Koerdische taal beheersen, een bepaald niveau hanteren, interesse tonen in de Koerdische problematiek, tijd maken en ambitie hebben om zich vol overgave voor Azady in te zetten en de beginselen te waarborgen. Azady is altijd integer en onafhankelijk geweest, het is tegenwoordig uitgegroeid tot een keurmerk dat gewaarborgd en beschermd moet worden. Een redactie zonder voldoende draagkracht kan deze laatste taak echter niet volbrengen.

Terwijl de poel van nieuwe potentiële Azady’ers schaarser wordt, is ook te merken dat er verandering gaande is in het leven van de huidige redactieleden. Met het afscheid van bepaalde redactieleden werd de druk op de achtergebleven leden alsmaar hoger, terwijl studies en carrières ook door bleven gaan. Al onze redactieleden staan op dit moment in een fase van hun leven waarin studie en werk niet meer verenigbaar zijn met honderd procent inzet voor Azady.

De Azady redactie kwam eind november voor een tweesprong te staan. We hadden aan de ene kant de keuze om minder gas te geven en de inhoud van Azady drastisch in te korten. Hier hebben we als redactie veel over gediscussieerd. Maar minder inhoud en toch onszelf bestempelen als actualiteitswebsite, gaf ons geen fijn gevoel. Het herinnerde ons aan datgene wat onze voorouders al te vaak hebben gedaan: nooit loslaten wat je in je handen hebt, ook al is de afgrond in zicht. Bovendien is continuïteit op zich nooit een doel geweest voor Azady. Het realiseren van wat in ‘Onze beginselen’ staat, hebben we te allen tijde boven alles gesteld.

Om onze beginselen in ere te houden en ter bescherming van het resultaat van jarenlange geleverde resultaten door tientallen vrijwilligers, en de geest die Azady heeft losgemaakt onder de Koerden in Nederland, kozen wij voor de andere weg van de tweesprong: wij kiezen voor een waardig afscheid van onze lezers in plaats van een blindelings koers richting de afgrond.

De illusie dat alles voor eeuwig kan bestaan zullen wij niet koesteren. Wij blijven er echter wel plechtig in geloven dat het gedachtegoed van Azady voort zal leven. Het eindresultaat van jarenlange inzet en bijdragen zal ongewijzigd blijven bestaan om ieder die er behoefte aan heeft te dienen. Azady.nl zal met ingang van 23 januari 2011 geen actualiteitenwebsite meer zijn, maar verdwijnen zal het ook niet. Stichting Azady (het bestuurlijke orgaan achter Azady.nl) heeft besloten de website in stand te houden en deze als archief aan haar lezer beschikbaar te blijven stellen.

De lezer zal moeten beoordelen wat Azady in de afgelopen zes jaar teweeg heeft gebracht. Azady was de eerste professionele, onafhankelijke Nederlands-Koerdische actualiteitswebsite, die vrijwillig en met veel deugd haar lezers in de afgelopen zes jaar heeft gediend. Of wij de laatste zullen zijn, kan niemand voorspellen.

We begrijpen dat ons besluit nog meer protest en vragen met zich zal meebrengen. Als redactie zijn wij bereid om u te allen tijde te woord te staan en een reactie op onze verklaring zien we als redactie graag tegemoet.

Wij hopen op uw begrip voor dit besluit,

Met vriendelijke groet,

Redactie Azady.nl