Koerden in West-Koerdistan: voor eeuwig vervloekt?

Het leven van de Koerden in West-Koerdistan wordt vanaf het begin van de vorige eeuw ondraaglijk gemaakt door de Syrische regering. Toch krijgt van alle vier de Koerdische windstreken West-Koerdistan wel de minste aandacht geschonken. Websites als ‘Support Kurds in Syria’ of ´KurdWatch.org´ laten je kennis maken met de dagelijkse wantoestanden jegens de Koerden in West-Koerdistan. Keer op keer worden mensen zonder legitieme redenen van de straat geplukt en opgesloten. Het lot van deze mensen blijft voor een lange periode en in sommige gevallen voor eeuwig onbekend. Mensenrechtenschendingen zijn geen ongewone gang van zaken in Syrië, de rechten van Koerden worden echter in een verregaande mate vaker geschonden dan die van de Syriërs.

Rood: West-Koerdistan

Perikelen van de West-Koerdische politiek

De Baath-partij is momenteel aan de macht in Syrië. Oppositiepartijen zijn uitgesloten in Syrië en praktijken tegen het Syrische Baath-regime worden bestraft. De regering is continu actief op zoek naar politieke activisten en tegenstanders, met in het bijzonder Koerdische. De Koerden zijn immers politiek actiever dan de Arabische Syriërs. Koerdische partijen hebben naar schattig 10.000 volgelingen terwijl Syrische partijen het met ongeveer 2000 leden moeten doen.

Koerdische politieke partijen in Syrië zijn echter minder goed georganiseerd in vergelijking  met partijen uit andere delen van Koerdistan. De Koerdische partijen worden eerder gekenmerkt door hun prominenten dan door hun politieke idealisme. Indien frictie ontstaat binnen een politieke partij, is dit doorgaans te wijten aan persoonlijke meningsverschillen en niet aan politieke idealisme. Toen de leider van de Koerdische Toekomst Partij, Mesh’al Tammo werd gearresteerd, wankelde de partij aan alle kanten wegens gebrek aan organisatie en discussie over opvolgers.

De grootste Koerdische partijen zijn de Democratische Partij van Koerdistan Syrië (KDP-S), de Verenigde partij (Yekiti partij), de Koerdische Toekomst Partij en de Vrijheidspartij (Parti Azady). Sympathisanten van Koerdische partijen moeten op hun hoede zijn voor vervolgingen door de Syrische overheid. Enkel het kopen van een politiek getinte krant of het bijwonen van een vergadering maakt iemand al ‘politiek actief’ volgens de Syrische autoriteiten. De Syrische overheid is sinds 2008 steeds minder tolerant geworden jegens Koerdische politieke activisten. Leiders worden stelselmatig vervolgd en de gevangenisstraffen worden alsmaar hoger.
Op 3 oktober 2008 overleed een secretaris van de KDP-S en op 22 december 2009 weer een andere.  De overheid verbood mensen echter de graven te bezoeken en bloemen neer te leggen. Ieder die geen gehoor gaf aan het verbod, stond een straf te wachten.

Sociale en culturele discriminatie

Koerden worden in Syrië niet alleen als politiek actief beschouwd wanneer zij lid zijn van een partij, ze worden ook door de overheid bestempeld als politieke activisten zodra zij betrokken zijn bij Koerdische culturele activiteiten. De overheid maakt geen verschil tussen Koerdische politieke en non-politieke gevangen. Iedere activiteit van Koerden met betrekking tot de Koerdische cultuur, wordt gezien als een gevaar voor de integriteit van de Syrische staat en is daarom verboden. De Koerdische taal, vlag, dans en zelfs bepaalde kleuren worden door de overheid gezien als het bedrijven van regeringsbedreigende politieke activiteiten. Het gaat zelfs zover dat in 2009 Syrische veiligheidsambtenaren een bruiloft in Al-Malkiyah bestormden en hier de zanger en zijn bandleden oppakten omdat zij Koerdische muziek ten gehore brachten.

Newroz vieringen

Newroz

Door de culturele onderdrukking zorgt de Koerdische feestdag Newroz (Koerdisch Nieuwjaar, 21 maart) ieder jaar weer voor conflicten tussen de overheid en de Koerden. Tijdens Newroz zet de Syrische overheid extra mankracht in. Politieagenten patrouilleren door de straten om feestgangers uit elkaar te drijven. De Koerdische Organisatie voor de Verdediging van Mensenrechten en Vrijheden in Syrië (DAD), de Mensenrechtenorganisatie in Syrië (MAD) en Amnesty International melden dat de afgelopen jaren het geweld tegen Koerden tijdens Newroz is toegenomen en dat de middelen die daarbij gebruikt worden veel zwaarder zijn geworden.

In 2008 deelden Newroz vierende jongeren snoep uit op straat en werden zij vervolgens door Syrische veiligheidsambtenaren onder vuur genomen. Daarbij kwamen drie jongeren om het leven en raakten Mohammad Zaki Ramadan, Mohammad Mahmoud en Mohammad Yahya en tientallen andere mensen gewond. Deze incidenten vinden vrijwel in alle Koerdische gebieden plaats, zelfs in dorpen nabij de grensgebieden, waar de Syrische autoriteiten de laatste jaren steeds meer grip op proberen te krijgen.

Regeringsbesluit 49

Op 10 september 2008 vervaardigde de Syrische regering een besluit waarin de regels voor de grensgebieden werden verscherpt. Dit besluit genaamd “Besluit 49”, hield in dat de mensen die op de grensgebieden wonen (West-Koerdistan) hun grond niet meer mochten verkopen, noch grond mochten kopen zonder voorafgaande toestemming van de Syrische overheid. Op deze manier zijn de Koerden  die hier wonen niet meer baas over hun eigen grondgebied. De overheid wil de Koerden zodoende gedwongen laten migreren naar andere plekken in Syrië, zodat zij integreren in de Syrische samenleving en zich onthouden van ‘illegale’ politieke activiteiten. Het verdringen van de Koerden naar de grotere steden van Syrië vergemakkelijkt de controle over hen door de Syrische regering.

De controle door de Syrische overheid wordt voornamelijk gefaciliteerd door de hulp van Koerden die lid zijn van de Baath-partij en Koerdische partijen en organisaties infiltreren. Op deze manier wordt het alsmaar moeilijker voor Koerden om voor hun eigen rechten op te komen. Sommige Koerden hebben geen identiteit, geen toegang tot onderwijs noch gezondheidszorg. Koerden komen moeilijk aan een baan en worden als tweederangsburgers behandeld.

Tijd zal leren

Of het een kwestie van tijd is voordat Koerden in West-Koerdistan over meer rechten gaan beschikken, zal de toekomst moeten uitwijzen. Voorlopig lijkt het er op dat er meer ontwikkelingen in hun nadeel gaande zijn dan in hun voordeel.

Shogan Kadir
Lees meer van Shogan Kadir
Be Sociable, Share!

Korte URL: http://azady.nl/?p=16112

Geplaatst door op 13 Jan 2011. Gearchiveerd onder Achtergrond, Politiek. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

1 reactie voor “Koerden in West-Koerdistan: voor eeuwig vervloekt?”

  1. PlanetRose

    Zoveel verschrikkelijke feiten. Ik heb medelijden met hun. Je word gewoonweg gedwongen een andere rol te spelen dan dat je eigenlijks bent en dat allemaal om het risico te vermijden dat ze je als activist zien en vervolgens opsluiten of erger.

Reacties plaatsen niet toegestaan

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes