De cholera-epidemie in Zuid-Koerdistan (Zjir Rashaan)

“16000 gevallen van cholera en in tien gevallen met de dood tot resultaat,” was de belangrijkste conclusie van een vernietigend rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) over de cholera-epidemie in Zuid-Koerdistan. “De WHO overschat de situatie dramatisch,” zei dr. Ziryan Osman, de Minister van Gezondheid van de Regionale Regering van Koerdistan (KRG). Zijn boodschap: "Er zitten politieke bedoelingen achter deze cijfers van de WHO. De cijfers leveren een bijdrage aan de internationale druk op de aanwezigheid van de Amerikanen in Irak."

Het lijkt erop dat de mediaoorlog van de KRG en de WHO vooral om cijfertjes draait. Over de daadwerkelijk oorzaken van de epidemie, de preventieve maatregelen die de KRG genomen heeft om de ziekte te bestrijden en de situatie van de mensen in de ban van de epidemie, wordt echter weinig losgelaten.

 

“De provincies verschaffen meer informatie, maar de regering is in ontkenning”

Volgens een rapport van de provincie Kerkuk zijn er momenteel 839 gevallen van cholera geregistreerd. Dagelijks zouden honderd mensen ziek worden. De epidemie heeft tot nu toe het leven van één patiënt gekost. [1] Als het om aantal gevallen gaat, is Slemani de koploper. Alleen in de provincie Slemani zijn er al acht duizend gevallen geregistreerd en in tien gevallen heeft dat tot het overlijden van de patienten geleid.[1]

Tot voorkort heeft men vernomen dat de epidemie zich vooral rondom Slemani en Kerkuk bevindt. Echter, op 10 september jl. werden de eerste acht gevallen in Hawler, de hoofdstad van Zuid-Koerdistan, voorpaginanieuws [2]. Inmiddels kampt de provincie Hawler met duizend patiënten. [3] Tot op heden zijn er geen officiële cijfers bekend rondom gevallen van cholera in de andere belangrijke Koerdische provincie, Duhok.

 

“Medische feiten: Cholera is een acute infectieziekte, veroorzaakt door debacterie Vibrio cholerae. De bacterie produceert schadelijke stoffen in de
darmen die o.a. tot waterachtige diarree leiden. De bacterie gaat dood bij
tempraturen hoger dan 100 C en kan zelfs tot zes weken in ijs overleven.“
Clinical Medicine 6th edition(Kumar & Clark)

“De KRG was al op de hoogte van de mogelijke uitbraak”

Dagelijks publiceren de Koerdische kranten over de slecht functionerende waterzuiveringsinstallaties en de slechte kwaliteit van water en riolering in Zuid-Koerdistan. Volgens de Koerdische krant Kurdistanî Nwê zouden vijfendertig wijken in de Koerdische stad Slemani hun dagelijkse behoefte aan water uit putten moeten halen, die ze binnen in hun huizen hebben aangelegd. De regering zou er niet in geslaagd zijn deze mensen van schoon water te voorzien. Bovendien zouden de drie grootste waterzuiveringsinstallaties, die de stad voorzien van water, geen enkele bewaking hebben.

De Koerdische krant Hawlati deed er een schep bovenop door een eigen versie van de oorzaak van de cholera-epidemie in het spel te gooien. Volgens Hawlati drinken de mensen zelfs water dat in aanraking is gekomen met het rioolwater van het nabijgelegen stadje, Dukan. Het artikel in Hawlati stond niet op zichzelf. De feiten waren voornamelijk gebaseerd op een rapport van de Commissie Stadsvernieuwing van de provincie Slemani die in januari 2007 was gepresenteerd aan de KRG. In dat rapport waarschuwde de Commissie de Regionale Regering van Koerdistan (KRG) voor een mogelijke uitbraak van cholera. “Het rioolwater van Dukan, een stadje ten noorden van Slemani, is mogelijk in aanraking gekomen met het drinkwater van de stad Slemani. De buizen waarin het schone water vervoerd wordt naar Slemani lopen in dezelfde route als het rioolwater van Dukan. Door de verouderde buizen, is de kans erg hoog dat het rioolwater in aanraking komt met het drinkwater,” luidde de eindconclusie van het rapport van Commissie Stadsvernieuwing. [4]

Foto: het rioolwater in het stadje Dukan komt in dezelfde rivier terecht als waar de bewoners van Slemani hun dagelijkse behoefte aan drinkwater uit halen.

Na de beginnende media-aandacht reageerde de KRG op de media door het houden van een buitengewone vergadering van het parlement op 18 september jl. Tijdens de vergadering werden drie ministers ter verantwoording geroepen om Kamervragen te beantwoorden met betrekking tot de cholera-epidemie. De sfeer was gespannen. Enerzijds beweerde de minister van Gezondheid, dr. Ziryan Osman, dat zijn ministerie steeds minder gevallen van cholera registreerde. Anderzijds wees een onafhankelijk onderzoek van dertien parlementariërs uit dat dertien waterzuiveringsinstallatie niet aan de wettelijke eisen voldeden, waardoor de epidemie alleen maar kon toenemen. [5]

42% van de bewoners van Kerkuk en Slemani hebben momenteel geen toegang tot schoon water. Uit een rapport van de inspectiedienst is gebleken dat drinkwater meer dan 7% aan bacteriën bevat (de norm is lager dan 3%). Bovendien zijn de meeste mensen in Zuid-Koerdistan, door een te kort aan schoon water, genoodzaakt putten aan te leggen in hun eigen huizen. Niet altijd is dit water geschikt voor het drinken.[6]

 

Medische feiten (statistiek en besmettingsweg): een cholera-epidemie breekt met name uit op plaatsen waar de kwaliteit van het water slecht is en de sanitaire voorzieningen onvoldoende zijn. De epidemie komt overal in de wereld voor, ook in
het Midden Oosten. In Zuid-Koerdistan is de epidemie tot nu toe vier keer uitgebroken sinds 1991.

Cholera is besmettelijk. De besmetting loopt via het nuttigen van besmet water of voedsel. Het water wordt besmet als het in aanraking komt met braaksel of feces van cholerapatiënten. Cholera is eveneens besmettelijk van persoon op persoon via contact van handen met de ontlasting. De patiënt blijft besmettelijk tot
ongeveer een week na het verdwijnen van de verschijnselen (met name braken en diarree).
Te weinig chloor in het water leidt ertoe dat de cholera-bacterie (Vibrio cholerae) in het drinkwater kan overleven en vervolgens in de darmen schadelijke stoffen kan uitscheiden die tot de ziekte leiden.” Clinical Medicine 6th edition (Kumar & Clark)

Foto: artsen tijdens het behandelen van een cholerapatiënt.

“Aso Sarawi over de situatie in de ziekenhuizen”

“Op de eerste etage van het grootste ziekenhuis van Slemani, het Academisch Ziekenhuis Slemani, werd ik tegengehouden door een aantal soldaten. Blijkbaar was de afdeling waar de cholerapatiënten zich bevonden preventief geïsoleerd van de rest van het ziekenhuis. Op vertoon van mijn perskaart en nadat ik ze uitlegde dat ik journalist was en een reportage wilde schrijven over de situatie, lieten ze me binnen.

Wat ik zag was ongelofelijk! De afdeling zat vol met patiënten. Zelfs van voldoende zitplekken was er geen sprake. Sommige zaten gewoon op de grond. Dit terwijl de Minister van Gezondheid de afgelopen dagen riep dat hygiëne het belangrijkste middel was om de ziekte onder controle te krijgen” [7]

Aso Sarawi is wellicht één van de weinige journalisten die de situatie in de ziekenhuizen met eigen ogen mocht zien. Enerzijds omdat het Ministerie van Gezondheid verdere besmetting wilde voorkomen en anderzijds omdat het ministerie niet in een negatief daglicht gezet wilde worden.

In zijn reportage voor de Koerdische krant Awene schreef Aso Sarawi het volgende: “De mannen en vrouwen werden apart behandeld. Een dienstdoende arts liet mij weten dat 70% van de patiënten die opgenomen zijn, vrouwen zijn. Op de vrouwenafdeling kwam ik een patiënte tegen bij wie leek alsof ze anorexia had. “Vier dagen geleden werd ik opgenomen, nu voel ik me veel beter,” vertelde ze mij terwijl ze op de grond lag.

Op de mannenafdeling kwam ik eveneens een 25-jarige man tegen die mij uitlegde dat hij een week geleden acute diarree kreeg die verdacht veel leek op ‘rijstwater’. “Aanvankelijk had ik alleen maar last van de diarree, maar na drie dagen was ik simpelweg uitgeput. Mijn familie bracht mij naar het ziekenhuis. De arts vertelde mijn familie dat als ik nog twee dagen had afgewacht, ik hoogstwaarschijnlijk was overleden,” vertelde hij opgelucht.

“Medische feiten (verschijnselen en diagnose): De incubatieperiode (de tijd tussen de besmetting en de eerste symptomen) kan variëren van 12 uur tot zes dagen. Het begin is acuut met braken en hevige, kortdurende en pijnloze diarree, dat lijkt op ‘rijstwater’. Circa vierentwintig uur na de diarree kan uitdroging optreden. Deze uitdroging kan de patiënt fataal zijn.
Indien de patiënt niet behandeld wordt, komt de patiënt in een ‘collaps fase’ terecht. In dat geval is de patiënt ernstig uitgedroogd, in shock toestand (door een te lage bloeddruk) en kan hij bewusteloos raken.

De diagnose wordt vastgesteld op de verschijnselen die hierboven genoemd zijn. Het aantonen van de boosdoener (Vibrio cholera) in de ontlasting bevestigt de ziekte.” Clinical Medicine 6th edition(Kumar & Clark)

 

Foto:Koerdisch parlement tijdens de buitengewone vergadering van 18 september jl.

“Het parlement doet er een poging toe de epidemie onder controle te krijgen”

Na de buitengewone vergadering van de Regionale Regering van Koerdistan (KRG) leek het erop dat de regering bereid was serieuze stappen te nemen om de ziekte te bestrijden. Zo werd tijdens de vergadering van 18 sept. jl. besloten dat het ministerie van Gezondheid o.a. samen ging werken met lokale vestigingen van de WHO om de ziekte te bestrijden. De WHO heeft in elke stad van Zuid-Koerdistan een eigen lokale vestiging die onafhankelijk de gezondheidssituatie in de regio volgt en indien nodig de gezondheidsinstanties helpt met het bestrijden van epidemieën.

Tijdens de vergadering werden de KRG-ministers voor Financiën, Gezondheid en Onderwijs te verantwoording geroepen om de uitbraak van de cholera-epidemie uit te leggen. Hoewel geen van de ministeries directe verantwoordelijkheid wilde dragen voor de situatie, werd toch besloten dat alle ministeries van de Regionale Regering van Koerdistan (KRG) samen zouden werken om de situatie onder controle te krijgen.

Het Ministerie voor Onderwijs kreeg de taak om op alle onderwijsniveaus de scholieren en studenten in te lichten over de gevaren van cholera en het voorkomen ervan. [7]

Of de cholera-epidemie onder controle te krijgen zal zijn, blijkt uit de laatste uitspraak van de Minister van Gezondheid over de kwestie: “We registreren steeds minder gevallen van cholera, alleen in de provincie Kerkuk zien we een stijging. Per dag worden maar liefst honderd patiënten met symptomen van Cholera opgenomen in de ziekenhuizen van Kerkuk. De epidemie is vooral op zijn hoogte punt tijdens de zomermaanden. Maar aangezien de grootste oorzaak van de epidemie (slechte kwaliteit drinkwater, red) nog niet aangepakt is, kunnen we niet uitsluiten dat de epidemie volgend jaar niet terug zal komen”.

“Sherko Abdulla: alles onder controle”

Tijdens een radio-interview liet dr. Sherko Abdulla, hoofd Zorg van de provincie Slemani, op 23 sept. jl weten dat de cholera-epidemie tot op heden nog niet onder controle is. Evenals de Minister van Gezondheid benadrukte Abdulla dat de slechte kwaliteit van het drinkwater en de riolering de belangrijkste oorzaken zijn van de epidemie. [8] Vijf dagen na zijn verklaring echter, kwam Abdulla verrassend genoeg in de Koerdische krant Hawlati met een totaal andere verklaring: “De gevallen van cholera zijn aan het afnemen. De afgelopen dagen kregen we per dag 250 patiënten die verschijnselen hadden van cholera, nu zijn dat vijftig patiënten per dag. Bovendien ligt het sterftegetal als gevolg van de epidemie nog steeds onder de 1%. Dat betekent dat we de epidemie goed onder controle hebben”. [9]

In tegenstelling tot de officiële verklaring van de autoriteiten in Zuid-Koerdistan liet de WHO onlangs weten dat de ziekenhuizen in Zuid-Koerdistan over te weinig vaccins en medicijnen beschikken om de epidemie te bestrijden.

 

“Medische feiten (preventie en behandeling): Het voorkomen van cholera met behulp van vaccins is niet altijd effectief. Slechts 50% van de mensen die gevaccineerd worden tegen de ziekte worden ook daadwerkelijk immuun voor de ziekte. De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om de ziekte te voorkomen, blijven hygiëne en goede sanitaire voorzieningen.

De behandeling bestaat uit snelle rehydratie met fysiologisch zout, aangevuld door andere componenten. Bij de meeste patiënten kan met Oral Rehydration Salts (ORS) worden volstaan. Er bestaan ook medicijnen (antibiotica) waarmee de ziekteperiode verkort kan worden. Tetracycline of cotrimoxazole is het middel van eerste keus.“ Clinical Medicine 6th edition (Kumar & Clark)

Slot*

Zuid-Koerdistan en dan met name de KRG wordt getest. De Koerdische regionale overheid, met haar federalistische aspiraties voor Irak, wordt goed in de gaten gehouden op alle terreinen om te zien of de Koerden wel daadwerkelijk in staat zijn zichzelf te besturen.

Het is dan ook met dit gegeven dat de KRG ook in gevallen van epidemieën getest wordt en zichzelf voor de centrale Iraakse regering, maar ook de internationale gemeenschap, de WHO inclusief moet bewijzen.

Naast de omringende buurlanden, is het gerechtvaardigd te zeggen dat ook een fenomeen zoals Cholera een geduchte tegenstander is voor de Koerdische autonomie. De Regionale Regering van Koerdistan zal hindernissen als deze moeten overmeesteren om te kunnen blijven pleiten voor federalistische autonomie…

*Met dank aan de Eindredacteur Artikelen, S.B. Epozdemir, voor het schrijven van het slotwoord. (de auteur)

Bronnen:

[1]: “Lîjnay tandrustî û nusîngay Slêmanî parlaman dû raportayan pêşkaş kird.” Kurdistanî Nwê, no. 4373 (2007) 1-2. (Bezocht op 20-09-2007)
[2]: “Cholera bereikt nu ook Hawler”, Azady, (10 september 2007), < http://www.azady.nl/news.php?readmore=5576> (Bezocht op 10 september 2007)
[3]: Hastyar Xamgin, “Sikçûn û rşanawa le Hawlêr asaya û rê û şwênî tûnd dagrête ber.”, Aso no. 525 (2007) 1 (Bezocht op 11 september 2007)
[4]: “Awî zêrab têkal ba sarçaway awî Slêmanî dabêt.” Hawlatî no. 352 (2007) 1 (Bezocht op 20 september 2007)
[5]: “KRG in de ban van Cholera”, Azady, (18 september 2007) < http://www.azady.nl/news.php?readmore=5638> (Bezocht op 18 september 2007)
[6]: Patrick Cockburn, “Cholera spreads in Iraq as health services collapse”, The Independent, (26 September 2007) <> (Bezocht 26 september 2007)
[7]: Aso Sarawi, “Kolera “Margî Spî” le Slêmanî taşanay Kirduwe” Awene no. 84 (2007) 4. (Bezocht op 2 September 2007)
[8]: “Sherko Abdulla: Cholera-epidemie is nog niet onder de controle”, Azady, (23 september 2007) (Bezocht op 23 september 2007)
[9]: “Kolêra hûkûmatî harem daxate berdam taqîkîrdnawa.”, Hawlatî no. 350 (2007) 1 (Bezocht op 26 september 2007)

Zjir Rashaan is vijfde jaars student Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden.

Zjir Rashaan
Lees meer van Zjir Rashaan
Be Sociable, Share!

Korte URL: http://azady.nl/?p=403

Geplaatst door op 26 Sep 2007. Gearchiveerd onder Welzijn. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Log in

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes