Een gesprek met Sybren Posthumus, Fryske Nasjonale Partij (FNP)

Een gesprek met Sybren Posthumus
Door Hemen Abdulla en Sidar Bengin Epozdemir


Foto: Sybren Posthumus van de Fryske Nasjonale Partij

Sybren Posthumus is lid van de Fryske Nasjonale Partij (FNP), jawel! Een Friese partijnaam dus. Fries is namelijk één van de twee officiële talen in Nederland, naast het Nederlands.

De partij van Posthumus heeft als één van haar doelstellingen in haar programma federalisme, een woord dat bij de Koerden niet onbekend in de oren zal klinken. Posthumus zelf was een tijdje gemeenteraadslid voor de FNP in Ljouwert (Leeuwarden), maar is nu beleidsmedewerker op het Friese provinciehuis voor taal en cultuur. Tevens bekleedt hij de positie van vice-voorzitter van de European Free Alliance (EFA), een alliantie van Europese partijen, voornamelijk met een etnische achtergrond anders dan het land waar zij zetelen. De EFA heeft 6 zetels in het Europese parlement.

De Friezen zijn een Germaans volk, zoals het Nederlandse en het Duitse volk. Het leefgebied van de Friezen strekt zich uit van enkele noordelijke gebieden van Nederland, totaan Duitse gebieden strekkende tot rond de Deense grens.

De Friezen hebben in Nederland ten opzichte van de Koerden betrekkelijk meer rechten. Zo gebruiken zij hun taal in alle vrijheid en is wettelijk geregeld dat de Friezen in het openbaar en middelbaar onderwijs in hun eigen taal mogen worden onderwezen, mits dit in Fryslân gebeurt, het land van de Friezen, dat sinds een lange tijd ook geen ‘Friesland’ meer mag heten.

Vanwege de gelijkenissen tussen de Friese en de Koerdische zaak, maar tegelijkertijd ook de grote verschillen op het gebied van het bestaan van oplossingen en de huidige situatie reisden journalisten Hemen Abdullah en Sidar Bengin Epozdemir af naar ‘Nederlands-Koerdistan’, Fryslân om daar Sybren Posthumus te ontmoeten.

´´De Friezen verkregen hun rechten in 1951 met een tomatenregen”

Kunt u de FNP in het kort beschrijven?
De FNP is de Frysk Nationale Partij. Wij hebben tussen de 1200 en 1400 leden. Onze partij bestaat al meer dan veertig jaar en groeit steeds meer. Dat merken wij bij de verkiezingen, want wij krijgen steeds meer stemmen. Op dit moment hebben we vijf Statenleden in Fryslân, en 55 gemeenteraadsleden in de provincie. Wij hebben ook via de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) een persoon in de Eerste Kamer, maar deze zetel is in samenwerking met andere provinciale partijen. In Fryslân zelf hebben wij een burgemeester en vijf wethouders. Maar in ieder geval stijgt FNP nog steeds in de verkiezingen.

Voor wie komen jullie op?
Wij komen voor alle inwoners van Fryslân op. Dus niet alleen voor de Friestaligen. Wij zijn een nationale partij die inclusief denkt. Dit houdt in dat wij ook rekening houden met inwoners van andere afkomst. Daarom hadden wij bijvoorbeeld in de laatste verkiezingen veel oog voor minderheden die in Ljouwert (Leeuwarden) wonen, deze mensen voelen zich bijvoorbeeld in eerste instantie Koerd of Turk of Marokkaan en dan pas ook Fries.

Interessant dat zij zich meer Fries voelen dan Nederlander!
Ja, inderdaad!

Wat heeft u te zeggen over de gelijkenissen tussen Friezen en Koerden. Bijvoorbeeld, beide volken hebben geen eigen staat, toch zijn het beiden Indo-Europeaanse volken die al honderden jaren op hun eigen grondgebied wonen.
Klopt, deze gelijkenissen hebben ook tot een warme relatie tussen Friezen en Koerden geleid. Vooral hier in Ljouwert. We proberen ook zo veel mogelijk de Koerden te steunen. (H.E. & S.B.E.: hij haalt een brief aan een Koerdische organisatie in Duitsland gericht tevoorschijn en presenteert het ons. Hoewel de brief/toespraak in het Engels is geschreven staat er onderaan de brief de leus ‘bijî gelê kurd’, ‘leve het Koerdische volk’).

“We willen een universiteit”

Wat is dit voor brief?
Ik heb deze brief geschreven namens de EFA, ten tijde van een Koerdisch cultureel festival vorig jaar. Onze alliantie is voorstander voor de zaak ter verkrijging van rechten van alle rechteloze volkeren en dit was een steunbetuiging.

Wat mist het Friese volk binnen Nederland?
Wij hebben geen universiteit. Groningen en Enschede hebben dat bijvoorbeeld wel en veel Friese jongeren gaan dan ook daar studeren. Er zijn wel een aantal goede stappen genomen met kennisinstituten op het gebied van meertaligheid bijvoorbeeld. Maar wij willen nog verder. Waarom zouden wij niet in Fryslân het Fries op universitair niveau kunnen studeren?

Dus Fries wordt op een hoog niveau niet gestudeerd?
Nee, ik ken iemand die uit Oost-Fryslân [Duitsland] naar hier kwam met de gedachte dat je in niet alleen maar Fries kan studeren maar ook studies in het Fries kon doen! Maar dat was dus niet mogelijk en hij veel tegenwerking van de school en de autoriteiten. Dus de situatie is nog lang niet zo goed als mensen denken.

Wij zagen op het station dat alles in het Nederlands was geschreven, maar hier in het provinciehuis is alles in het Fries!
Ja, maar dat verschilt van gemeente tot gemeente. Zo is in het dorpje waar ik woon alles in het Fries. De provincie is druk bezig met deze kwestie en er is subsidie voor vrijgemaakt. In 2008 moet met een budget van € 120 000 en hulp van particuliere organisaties, de taal op het provinciale niveau meer zichtbaar worden.

Wiens initiatief is dit project?
Van alle partijen. Er zijn tegenwoordig wel mensen in alle partijen die een Frieszinnig gevoel hebben en dit is fijn.

Maar dit betekent niet dat oppositievoering niet meer nodig is?
Nee hoor, wij zijn bijvoorbeeld nu bezig met een project om een .fry-extensie op het Internet voor Fryslân te verkrijgen. Maar niet alle partijen willen er aan mee werken. Een ander voorbeeld: onze partij heeft voorgesteld dat onze provinciale staten voortaan niet meer ‘provinciale staten’ van Fryslân genoemd zou moeten worden, maar juist ‘Frysk Parlement’. Want wij willen niet meer als een gewone provincie worden gezien. We willen dus meer autonomie.

“Ik voel me helemaal geen Nederlander”

Dus jullie streven naar federalisme?
Ja, want Fryslân is eigenlijk een Europese regio in samenwerking met andere Friese regio’s in Duitsland en Denemarken. Dit is wel te vergelijken met de Koerdische situatie en hun samenwerking vanuit verschillende regio’s met elkaar.

Op welk niveau verloopt die samenwerking?
Onze contacten en samenwerking lopen via de Inter Friese Raad. Dat is een samenwerkingsverband. De eerste contacten zijn voor de Tweede Wereldoorlog gelegd en na de oorlog is het verband tot stand is gekomen. De samenwerking was vooral cultureel en er werd een keer per drie jaar een congres gehouden. In de laatste jaren zie je een toenadering. Ik ben bestuurslid van de EFA en FNP is één van de oprichters van deze organisatie. Dus daar is onze samenwerking nog meer uitgebreid.

Droomt u ook over een onafhankelijk groot-Fryslân?
Dat is niet het partijstandpunt. Ik geloof wel in veel meer autonomie voor Fryslân en zie ik een grotere rol voor Fryslân in Europa. Als in Europa straks de grenzen echter minder belangrijk worden, zal ik dan wel voorstander zijn om een eigen regio binnen Europa te krijgen.

Bent u meer Fries of Nederlander?
Ik voel me helemaal geen Nederlander. Sterker nog, ik heb militaire dienst geweigerd. Niet alleen vanwege geweld, maar ook omdat ik wist dat als er ooit een oorlog tussen Nederland en Duitsland gebeurd, ik dan ook tegen soldaten die Duitserfries zijn moest vechten.

“Onze opstand was in 1951”

Hoe kijkt u dan naar uw identiteit als Nederlander?
Ik ben een Nederlandse staatsburger, en kan ik niet er onder uit komen! Maar mijn identiteit is Fries. Ik voel mij helemaal geen Nederlander. Fryslân heeft ook een veel langere historie.

Wilt u graag onder uit komen van uw Nederlandse burgerschap?
Ja, ik zou liever een Fries paspoort willen hebben.

In de Nederlandse grondwet kunnen we nergens iets over de rechten van de Friezen vinden. Is het niet de tijd om het initiatief te nemen en dat alsnog vast te stellen?
Wat we nu natuurlijk wel hebben is Europese erkenning door het Europese Handvest voor Regio- en Taalminderheden. In het Nederlandse bestuursrecht heb je ook bepalingen die gericht zijn op het gebruik van het Friese taal. En wij werken nu eraan om dat ook in de grondwet vast te stellen. De provincie is op dit moment met deze zaak bezig. Blijkbaar bekijken veel ministers en staatssecretarissen positief tegenaan. Dus er wordt in ieder geval eraan gewerkt!

Is de Nederlandse overheid bang voor nationalistische gevoelens van Friezen?
De angst is er wel geweest, moet ik zeggen. Er is eens een grote rel geweest in de binnenstad van Ljouwert [Leeuwarden] naar aanleiding van de uitspraak van een rechter die het schrijven in het Fries op karnemelkbussen wilde verbieden. De hoofdredacteur van een Friese krant werd later opgepakt en voor het gerecht gedaagd, omdat hij ‘discutabele’ uitspraken had gedaan over de rechter die zich neerbuigend en discriminerend had uitgelaten over de Friezen en hun taal. Dat raakte de bevolking nogal en die verzamelde zich dan ook voor de rechtbank. De politie werd hier bang van en ging er naar toe met knuppels en motoren. Vervolgens, omdat het vrijdag was en er markt was, hebben mensen de tomaten opgepakt en met deze groenten gegooid! Een mini-opstand van de Friezen dus, genaamd Kneppelfreed/Knuppelvrijdag. Maar dit heeft wel het gevolg gehad dat veel ministers binnen een paar maanden naar Fryslân kwamen om de toestand te bespreken. En daarna kwamen er allerlei wetten en regelingen om het Fries op scholen toe te staan en het gebruik van de taal in de rechtbank wettig te maken. Zodoende kwamen er verbeteringen voor de Friese situatie…

Meer over de Friezen:
Boudica.de
De Friezen

  • Korte URL: http://azady.nl/?p=565

    Geplaatst door op 5 Aug 2008. Gearchiveerd onder Interview. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

    You must be logged in to post a comment Log in

    Advertentie

    Inloggen | Designed by Gabfire themes