Een gesprek met Mark Rutte, VVD-fractievoorzitter

Een gesprek met Mark Rutte
Door Shanaz Barzandji en Dashne Abdullah

Mark Rutte, foto: VVD Leeuwarden

Mark Rutte (Den Haag, 14 februari 1967) is VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer en daarnaast onder andere ECHO-beschermheer. In een interview met Azady.nl zegt hij dat Wilders de schuld van alle problemen in ons land ten onrechte in de schoenen schuift van aanhangers van de Islam. Volgens opiniepeilingen staat de PVV bovenaan, maar Rutte heeft er vertrouwen in dat de Nederlandse kiezer ander stemgedrag zal vertonen. Hij vindt dat ‘het verdiepen in het land van herkomst geen belemmering voor de integratie hoeft te vormen’. En wat betreft de toetreding van Turkije tot de EU acht hij de kans zeer klein dat dat ooit zal gebeuren.

U bent beschermheer van de ECHO, een stimuleringsproject voor studenten van niet-westerse afkomst. Hoe bent u bij deze functie terecht gekomen? Wat is uw drijfveer om beschermheer van dit project te zijn?
Ik ben met ECHO in aanraking gekomen in mijn tijd als staatssecretaris van Onderwijs. Wat mij aanspreekt aan ECHO is dat het allochtone studenten in het zonnetje zet, die op eigen kracht, in het bestaande systeem hun weg hebben gevonden. Dus niet door een apart, aangepast programma te hebben gevolgd, maar door in het regulier onderwijs hun kansen te hebben gegrepen.

Tijdens de uitreikingen van 2009 maakte u een aantal opvallende uitspraken, waaronder: “Het gaat niet om afkomst maar om toekomst”. Kunt u deze uitspraak toelichten?
Iedereen die legaal in dit land verblijft, heeft dezelfde kansen als autochtone Nederlanders. Kortom, iedereen heeft dezelfde startpositie, en daarmee de kans iets van zijn leven te maken. Daarbij maakt het dus niet uit waar je vandaan komt, maar waar je heen gaat.

In hoeverre is uw partij bezig met het stimuleren van jongeren om te studeren en zich actiever opstellen in de Nederlandse samenleving?
Onderwijs stelt ons in staat vooruit te komen. Wij proberen meer jongeren te stimuleren door te studeren door de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren. Onderwijs vergroot immers je kansen in de samenleving. Ook zorgen we dat minder leerlingen uitvallen door de verschillende soorten onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast zorgen we voor veel goede stageplaatsen, en zorgen we dat het onderwijs steeds beter aansluit op de arbeidsmarkt, zodat jongeren met hun opleiding een goede baan kunnen vinden.

“Dat betekent in de praktijk dat de kans zeer klein is dat Turkije ooit tot de EU zal toetreden”

Op de website van de VVD staat: “Onze lijn was en blijft: de immigratie beperken, de integratie bevorderen en de discriminatie bestrijden.” Mooie en duidelijke doelstellingen. Echter, op wat voor manier denkt u de laatste twee genoemde idealen te bereiken?
De VVD wil de integratie bevorderen door nieuwkomers zo snel mogelijk de taal te leren. Dat geeft hen niet alleen toegang tot onze samenleving en haar inwoners, maar ook tot onderwijs en werk. Integratie betekent ook dat nieuwkomers zich aanpassen aan onze normen en waarden, zoals gelijkheid van man en vrouw en homo en hetero. Dat betekent dus geen gescheiden inburgeringcursussen voor mannen en vrouwen! Discriminatie bestrijden wij op twee manieren. Zoals gezegd, het is niet de bedoeling dat nieuwkomers de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, homo en hetero geweld aan doen. Maar het is ook niet de bedoeling dat wij bevolkingsgroepen discrimineren. Reden te meer om alle nieuwkomers een goede start in onze maatschappij te geven, en de raddraaiers die niet mee willen doen, hard aan te pakken. Dan hoeven de goeden niet onder de kwaden te lijden en worden niet hele bevolkingsgroepen in een kwaad daglicht gezet. Ook dat zal discriminatie tegengaan.

Integratie heeft ook uw partij hoog in het vaandel staan. Veel nieuwe Nederlanders blijven echter wel geïnteresseerd in ontwikkelingen in hun land van herkomst. Echter, hoe voorkomt men – volgens u – dat het verdiepen in/opzoeken van je achtergrond of wortels een belemmering vormt in het integratieproces?
Ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dat een belemmering voor het integratieproces zou moeten vormen. Zo lang iemand zich net zo verdiept in het land waarin hij leeft, en de normen en waarden die bij die samenleving horen, heb ik er geen bezwaar tegen dat iemand zich ook in het land van herkomst blijft verdiepen. Nederlanders die naar het buitenland zijn geëmigreerd blijven zich vaak ook verdiepen in wat er in Nederland gebeurt. Dat hoeft op zichzelf integratie niet in de weg te staan.

Dan nog wat vragen over Europa, aangezien deze een steeds belangrijkere rol begint te spelen als geheel. Waar staat u als het daar om gaat? Bent u voor meer Europa en minder Nederland, of juist meer Nederland en minder EU, zoals de heer Wilders eerder weleens bekend had gemaakt? Kunt u dit toelichten?
Wat de VVD betreft zijn er drie speerpunten waarop Europa een rol kan vervullen: vrijheid, veiligheid en vrijhandel. Vrijheid, omdat Europa pal voor het vrije woord moet staan. Nooit meer Europese verdeeldheid over fundamentele rechten (Deense cartoonkwestie) en gelijke rechten voor mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s in alle Europese lidstaten.
Vrijhandel, een belangrijk punt voor de VVD, die als enige partij pal voor de vrije markt staat. Meer dan 60% van ons inkomen wordt verdiend in de vrije handel met de landen van de Europese Unie, een gegeven dat andere partijen lijken te vergeten.
De VVD wil de Europese markt openhouden, verdedigen en oneerlijke concurrentie tegengaan. Dat kan alleen met een stabiele munt (vasthouden aan Groei en Stabiliteitspact dus) en een vrije markt onder streng toezicht. Als we Europa alleen een rol geven bij grensoverschrijdende problematiek, krijgen we een beter Europa voor minder geld.
En tenslotte veiligheid. Misdadigers werken immers al samen, nu politie en justitie nog. Ook de grenzen van Europa moeten we samen bewaken. Dat betekent ook één asielbeleid, en nooit meer een generaal pardon.

In hoeverre steunt de VVD toetreding van Turkije in de EU en welke voorwaarden stelt de partij aan dit land?
De VVD wil dat alle eisen die aan toetreding van Turkije tot de EU zijn gesteld, gehandhaafd blijven. Dat betekent in de praktijk dat de kans zeer klein is dat Turkije ooit tot de EU zal toetreden.

” Iedereen heeft in dit land de kans iets van zijn leven te maken”

De Amerikaanse president Barack Obama heeft recentelijk gepleit voor EU-lidmaatschap van Turkije. Hoe kijkt u tegen deze uitspraken van president Obama aan?
Ik snap dat president Obama Turkije na toetreding als een mogelijke brug tot de Islamitische wereld ziet. Echter, hij gaat er natuurlijk niet over wie wel en niet toetreedt tot de EU, daar gaan de EU landen over.

Nog even terugkomen op Nederland en uw partij. Volgens opiniepeilingen wordt de PVV de grootste partij van Nederland. Hoe wil de VVD concurreren met Wilders’ partij?
De VVD richt zich momenteel maar op één ding, en dat is oppositie voeren tegen dit kabinet. Recente gebeurtenissen (de uitspraak van het Hof in Amsterdam over de vervolging van Wilders en de weigering hem toe te laten tot het VK) hebben in Nederland een woede veroorzaakt die ik goed begrijp. Ik begrijp dan ook best dat die gebeurtenissen Wilders hebben doen groeien. Ik vertrouw er echter op dat kiezers straks bij de stembus zullen kiezen voor een partij die niet alleen een scherpe analyse van de problemen heeft, maar ook met concrete oplossingen komt. Bij Wilders ontbreekt het aan beide. Niet alleen legt hij de schuld van alle problemen in ons land onterecht bij de aanhangers van de Islam, ook ontbreken praktische oplossingen.

Ten slotte. Heeft u als beschermheer van ECHO nog tips voor onze lezers? Al drie jaar op een rij vallen Koerden in de prijzen bij de ECHO-Awards. Wat kunnen we doen, om deze traditie voort te zetten?
Dan herhaal ik wat ik eerder heb gezegd. Iedereen heeft in dit land de kans iets van zijn leven te maken. Ik zeg zelf altijd, als je die kansen grijpt, kun je zelfs burgemeester van Rotterdam worden. De staat kan alleen regelen dat iedereen die kansen aangeboden krijgt, jullie zijn degenen die ze moeten grijpen! En realiseer je daarnaast, dat de achterstand die allochtonen nu nog ervaren bij het zoeken naar een stageplaats of baan, alleen zal verdwijnen als werkgevers genoeg positieve ervaringen hebben met werknemers van allochtone afkomst. Een programma als ECHO kan daaraan bijdragen!

Lees meer van
Be Sociable, Share!

Korte URL: http://azady.nl/?p=665

Geplaatst door op 27 Apr 2009. Gearchiveerd onder Interview. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Log in

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes