Femocratie (Mahabad Qeredaxi)

Een beschaafde benadering voor de politieke verandering in Zuid- Koerdistan

De komende parlementsverkiezing schijnen erg verschillend en merkwaardig te zijn in vergelijking met de voorgaande verkiezingen in Zuid-Koerdistan. Tijdens de laatste parlementsverkiezingen waren de verschillende politieke partijen het met elkaar eens op grote hoofdlijnen. Er was geen sprake van competitie tussen de partijen. In tegenstelling tot toen schijnt er nu een grote competitie en een dynamische beweging aanwezig te zijn. Wat het nog aantrekkelijker maakt is dat de huidige partijen verandering willen en allemaal beweren dat te kunnen realiseren!

Het samenstellen van een lijst voor de verkiezingen is toegankelijk gemaakt voor iedereen bij de De Iraakse Onafhankelijke Kiescommissie. Dit heeft geleid tot het ontstaan van verschillende nieuw lijsten, vooral onder de jongerenorganisaties. Er wordt gezegd dat de vrouwen ook een lijst moeten vormen voor de parlementsverkiezingen. Sterker nog, er wordt vaak gevraagd waarom wij überhaupt geen eigen lijst hebben gevormd? Deze vraag wordt vaak gesteld bij verschillende gelegenheden, daarom vind ik het belangrijk om dit te bespreken en tegelijkertijd de ‘Femocratie’-theorie uit te leggen, welk een beschaafde theorie is die kan leiden tot de noodzakelijke veranderingen in Koerdistan.Foto: Het Parlementsgebouw van Zuid-Koerdistan

De vrouwenrechtenactivisten strijden voor gelijkheid, tegen discriminatie, rechtvaardigheid en voor het terugwinnen van de verloren vrouwenrechten. Een belangrijk middel voor de vrouwen om hun rechten te verzekeren is actieve politieke deelname. Dit is de meest actieve en beschaafde manier, vooral wanneer er ruimte toegelaten is voor de verkiezingen, onder andere door het recht van de vrouwen om te stemmen, zich kandidaat te stellen en deel uitmaken van het de uitvoerende macht. Dit zijn de essentiële elementen binnen een democratisch politiek systeem, welk de burgers (zowel vrouw als man) kunnen benutten.

Als er een bepaalde groep uitgesloten wordt, kan de democratie niet effectief functioneren. Daarom is het feminisme erg belangrijk voor het democratiseren van een maatschappij als geheel. De combinatie van de vrouwenfilosofie en democratie bevinden zich in femocratie. Binnen deze theorie worden de burgers eerder als gelijken bekeken dan als mensen van verschillende geslachten. In deze samenstelling zijn beide geslachten noodzakelijk voor elkaars bestaan. Er is geen sprake van zich beschouwen als een man of als een vrouw, welk leidt tot het vergroten van de verschillen tussen beide geslachten; dat vervolgens weer leidt tot het verstoren van de maatschappelijke eenheid.

“..niet nodig voor de vrouwen om een aparte lijst te vormen..”

In mij mening is het niet nodig voor de vrouwen om een aparte lijst te vormen, omdat politiek geen openbaar toilet is waarbij de vrouwen en de mannen worden gescheiden. Onze strijd voor gelijkheid is voor het verwezenlijken van één maatschappij die mensenrechten accepteert, waarin het individu onafhankelijk is en waarin de vaardigheden de kwaliteit van het individu bepalen. Daarom is het niet nodig om obstakels te plaatsen tussen deze twee geslachten; niet in de politiek en ook niet op andere gebieden.

Het ontstaan van een aparte lijst onder de naam van vrouwen, meisjes, dames of welke naam dan ook die het geslacht van de kandidaten bepaalt, leidt tot de gender discriminatie. Dit bestaat binnen een patriarchale cultuur. De vrouwenstrijd is bedoeld voor het bestrijden van een dergelijk cultuur en niet het stimuleren daarvan door zich te onderscheiden van de mannen. Zelfs bij de overheid kan het samenstellen van een speciale ministerie voor de vrouwenzaak beschouwd worden als het versterken van de verschillen op basis van gender. Als we een ministerie nodig hebben om de menselijke gelijkheid te reorganiseren, dan moeten we het de Ministerie van Gelijkheid noemen en niet het Ministerie van Vrouwenzaken!

Om eerlijk te zijn, kan noch een aparte lijst van vrouwen noch een aparte ministerie voor vrouwen de omstandigheden van de vrouwen in Koerdistan veranderen. De enige belangrijke behoefte voor de maatschappij in het algemeen, en de vrouwen in het bijzonder, is de aanwezigheid van de vrouwenpopulatie in alle sectoren. Met dit wordt er de werkelijke aanwezigheid met daden bedoeld, niet slechts met namen! Op deze manier kunnen we slechts een moderne maatschappij creëren waarin de echte betekenis van democratie weerspiegeld wordt.


Vrouwen zijn aanwezig bij politieke partijen, maar kunnen deze niet beïnvloeden

Wie een kijkje op de Koerdische politiek neemt voelt meteen aan dat er sprake is van een tekortkoming van de democratie. De vrouwen staan buiten de politieke cirkel. Ondanks het feit dat er een groot aantal vrouwen aanwezig is bij de verschillende politieke partijen, kunnen deze vrouwen tot nu toe niet hun ideologie en filosofie verenigen met de ideologie en de filosofie van hun partijen, laat staan deze beïnvloeden. Het femocratiseren van democratie binnen de politieke partijen en organisaties wordt een belangrijke taak voor de vrouwen.

Erg vaak krijgen wij reacties op deze kritiek namelijk; dat vrouwen niet aanwezig zijn binnen het bestuur van de politieke partijen, omdat de vrouwen zelf niet de wens hebben om politiek actief te zijn. Ook al mogen dit soort reacties gedeeltelijk waar zijn, toch komt deze afwezigheid van vrouwen door het feit dat de vrouwen zich niet veilig voelen op het politieke plein. De achterlijke culturele normen ten opzichte van de vrouwen belemmert de vooruitgang. De politieke partijen konden een essentiële rol spelen in het vervagen en/of bestrijden van deze culturele belemmeringen, echter zijn juist zij een bron van het bestaan van deze belemmeringen. Als u een blik werpt op de media van de politieke partijen of degenen die beweren dat ze vrij en onafhankelijk zijn; kijkt u maar of u (behalve in programma’s over familie, geweld tegen vrouwen en sommige maatschappelijke verschijnselen) vrouwen kunt zien?! Is er een politieke, economische of culturele programma waarin de vrouwen wel aanwezig zijn?!


Foto: een Koerdische vrouw bij de verkiezing (Bron: New York Times)

Als dit het verstand van onze beschaafde mediamakers is (van de politieke partijen of de vrije media, van de rechtse of de linkse vleugel, van de liberale of de kerkelijke bronnen), wat kunnen wij dan verwachten van de minder beschaafde of het analfabetisch publiek? Kunnen wij verwachten dat een aparte lijst van de vrouwen wel stemmen binnen kan halen bij de verkiezingen?

Jammer genoeg horen wij vaak, zelfs binnen de vrouwen groepen, dat de regel van minstens 25 procent vrouwelijke vertegenwoordigers in het parlement, welk verankerd ligt in de Irakese grondwet, tegen de gelijkheid is. Dit is absoluut niet waar. In een maatschappij als die wij hebben garandeert zo’n wetsbepaling tenminste de politieke rechten van de vrouwen. Op deze wijze hoeven de vrouwen niet telkens op nul te beginnen bij hun strijd voor gelijkheid en saamhorigheid.

Tijdens een bijeenkomst hebben beide politieke partijen, de Democratische Partij van Koerdistan (KDP) en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK), het minimum aantal vrouwenzetels in het Koerdisch parlement zelfs verhoogd naar 30 procent. Niemand kan tegenspreken dat dit een grote stap naar verbetering en verandering is. Op deze manier is Koerdistan zelfs een stap verder dan Irak en omgeving.

“Het politieke front is een tentoonstelling voor verschillende en aantrekkelijke spelletjes”

Een andere vraag die terecht is om te stellen is; als deze 30 procent- regel niet bepaald was, zou een van de huidige groeperingen die beweren dat zij strijden voor de politieke veranderingen en reformatie, in staat zijn geweest om nog meer zetels aan de vrouwen te geven? Zouden zij willen dat bijvoorbeeld 35 tot 40 procent van hun vertegenwoordigers vrouwen zijn? Deze vraag kan enkel in de praktijk beantwoord worden. Dit zou dan bepalen in welke mate welke partij of groep echt voor politieke en maatschappelijke veranderingen strijdt.

Volgens mij zouden de huidige politieke groepen nog een keer het excuus gebruiken dat de vrouwen zelf niet actief zijn en zelf niet vooruit willen gaan in de politiek. Het is juist erg belangrijk dat de vrouwen geen meer ruimte vrij laten voor dit soort excuses. De vrouwen moeten hun wensen en vaardigheden tonen opdat zij de obstakels kunnen doorbreken. Zij moeten in staat zijn om zich bloot te stellen aan deze pijnlijke realiteit en de ouderwetse cultuur die wij hebben. Uitdagend moeten ze participeren in politiek en zich aanwezig maken. Het is nodig dat de vrouw tijd vrij maakt voor politiek. Het is niet de bedoeling dat zij een hoge positie moet krijgen omdat zij enkel een vrouw is. In de huidige politieke is er sprake van een transfersituatie, waarin de vrouwen ook moeten denken aan het veranderen van hun strijd voor een meer ontwikkelde positie. De oude en de klassieke methodes zijn niet meer praktisch voor de dag van vandaag. Politiek is een combinatie van kunst en wetenschap. Het politieke front is een tentoonstelling voor verschillende en aantrekkelijke spelletjes. Elk van deze spelletjes heeft een eigen regel dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen moeten leren om een goed politicus te worden.

Als de Koerdische vrouwen willen vooruitgaan in de zin dat ze vanuit de achtergrond naar de centrale punten van het leven willen komen, moeten zij hun eigen duidelijke taal beheren, moeten zij een eigen filosofie en politiek vaststellen, moeten zij leren om eigen codes te creëren en de codes van taal en cultuur te ontcijferen.

De grootste obstakel voor de vrouw is angst

Echter, een van de grootste obstakel op de weg van de Koerdische vrouwen is: angst. De angst werkt het vrij zijn tegen. Het is de moordenaar van vrijheid. De Koerdische vrouwen moeten hun angsten breken, omdat het een grote psychische belemmering heeft gecreëerd welk voorkomt dat de vrouwen zich ontwikkelen op het publiekelijke front.

De politieke organisaties moeten eerlijk te zijn tegen zichzelf en echt ruimte geven aan vrouwen. De vrouwen moeten ook eerlijk zijn en deze ruimte te benutten. De vrouwen hoeven niet per se een aparte lijst te vormen om als eenheid gezien of gehoord te worden. Echte eenheid en gelijkheid kunnen gevormd worden, wanneer de vrouwen actief zijn en vaardigheden beheersen, wanneer er eenstemmigheid is tussen de wetenschappelijke en geleerde vrouwen. Op deze wijze, kunnen wij een macht creëren waardoor iedereen ons serieus zal nemen en rekening met ons zal houden.

Vertaling door: Chalank Yahya
Meer hierover op Azady: De vlammende boodschap van het vrouwelijke lichaam in Zuid-Koerdistan (Mahabad Qeredaxi)

Noot van de redactie:
[1] Mehabad Qaradaxi is een welbekende Koerdische schrijfster, dichteres en vrouwenactivist. Door haar kritische blik op de toestand van de vrouwen, wordt zij als een feminist beschouwd. In een interview laat zij blijken zichzelf als een liberale feminist te zien. In het verleden heeft zij voor een jaar in voormalige Ba’ath regime in detentie gezeten naar aanleiding van haar politieke getinte gedichten. Klik hier voor het origineel van bovenstaand artikel in het Koerdisch.

[2]De tussenkopjes zijn een toevoeging van de redactie.

Lees meer van
Be Sociable, Share!

Korte URL: http://azady.nl/?p=676

Geplaatst door op 22 Jun 2009. Gearchiveerd onder Biografie. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Log in

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes