Privacybescherming, plicht van Azady

Op Azady.nl hebben onze lezers de mogelijkheid om te registreren en te reageren op de inhoud van de stukken die op deze website worden gepubliceerd. Hierbij staat de inhoud van de commentaren op de voorgrond, niet de identiteit van degene die het geschreven heeft. Ook hebben we totaal geen bezwaar tegen anonieme reactieplaastsers. Anonimiteit is een vanzelfsprekend recht van onze lezers. In de lijn van onze vrijheidsgedachtegoed kunnen lezers hun commentaren plaatsen zonder goedkeuring van de website.

Controle en goedkeuring vooraf beschouwen wij als een vorm van censuur. Is een commentaar na plaatsing niet verenigbaar met onze huisregels? Dan wordt het door onze reactiebeheer verwijderd. Is een reactie niet verwijderd, dan kunt u ons altijd mailen om ons erover te alarmeren. Dit geeft de relatie tussen onze redactie en lezer een symbiotisch karakter. Daarom willen we dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om onze lezers, die ons mailen wanneer zij ongepaste reacties tegenkomen, hartelijk te bedanken voor hun trouwe alertheid.

Onze redactiestatuut verbiedt ons overigens om publiekelijk onze (anonieme) reactieplaastsers te bedreigen of hun identiteit te onthullen met het doel om hun monddood te maken. Maakt een Azady-medewerker zich hier toch schuldig aan, dan zal hij/zij per direct moeten opstappen. Privacyschending, in welke vorm dan ook, wordt nergens binnen de redactie van Azady.nl getolereerd. Deze regel kent overigens geen enkele uitzondering.

We hopen u als lezer met bovenstaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd over de mate waarin uw privacy bij ons beschermd is. Heeft u nog vragen of vindt u de informatie wellicht onvoldoende, aarzel niet om ons te mailen op info@azady.nl

Zjir Rashaan
Hoofdredacteur

Zjir Rashaan
Lees meer van Zjir Rashaan
Be Sociable, Share!

Korte URL: http://azady.nl/?p=750

Geplaatst door op 27 Apr 2010. Gearchiveerd onder Redactioneel Commentaar. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Log in

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes