Asliyüce: "Ik laat mij niet leiden door nationalisme, maar door overtuiging" (Zozan Aslan)


Foto: Inan Asleyüce en Ali Selvi

Op maandag 26 april 2010 kopten alle kranten dat het Belgische kabinet Leterme II definitief is gevallen. Het uitblijven van een voorstel tot oplossing voor het grondwettelijk probleem rond de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde leidde tot de val van het Belgische kabinet. De volgende federale verkiezingen in België zullen op 13 juni 2010 plaatsvinden.

Ook Inan Asliyuce (30) zal zich namens de Vlaamse partij Groen! verkiesbaar stellen. Asliyuce, oorspronkelijk van Koerdische origine, is provinciaal medewerker Groen! en staat in Limburg op de derde plaats van de kamerlijst.

Asliyuce is geboren in de Belgische stad Bilzen. Als trotse Bilzenaar, is hij echter nooit vervreemd geraakt van zijn Koerdische roots. Zijn grootouders kwamen als gastarbeiders uit Meleti (Malatya), gelegen in het noorden van Koerdistan (Turkije), naar België toe. De ambitieuze Asliyuce behaalde aan de Vrije Universiteit Brussel een licentiaatsdiploma politieke wetenschappen en raakte op jonge leeftijd in aanraking met politiek.

Voor de lezers van Azady.nl gingen we de grens over en spraken met Asliyuce over zichzelf en zijn politieke plannen. Ook zijn goede Turkse vriend en tegelijkertijd partijgenoot van Groen!, Ali Selvi (31) was uitgenodigd voor dit gesprek. Selvi is ook geboren in België en sinds enkele jaren actief in de politiek. Hij is dit keer geen kandidaat bij de verkiezingen. Ondanks dat de een Koerd is en de ander een Turk, hebben ze sinds enkele jaren, een goede vriendschap. Het gesprek met de twee jonge gewaagde politici vond plaats in Hasselt.

Waarom zijn jullie de politiek ingegaan?
Inan: “Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd omdat ik het een interessante studie vond, maar nooit met het idee de politiek in te gaan. Een goede Koerdische vriend, Kazim Özcan, maakte mij enthousiast voor de politiek en overtuigde mij om actief te worden bij Groen! Om mij heen zag ik veel allochtonen jongeren kampen met een sociaal achterstand en allerlei andere maatschappelijke problemen, hier wil ik graag wat aan doen. Maar niet alleen allochtonen hebben het moeilijk, ook de Belgen. Ik wil mij graag inzetten voor hen belangen en iets voor hen betekenen. Politiek zag ik dan ook als het middel om dit te bereiken.”
Ali: “Ik ben eigenlijk altijd al politiek actief geweest en zet mij al jaren in voor mensenrechten. Vooral tegen racisme. Ik ben voornamelijk gericht op de mensen die het minder goed hebben in België. Ik wil graag een oplossing voor de maatschappelijke, sociale en economische problemen die in België heersen.”

Jullie achtergrond speelde dus geen rol?
Inan: “Nee. Het was niet zo dat ik dacht: ik ga nu de politiek in om de stem van mijn onderdrukte volk te vertegenwoordigen en iedereen te laten weten met wat voor problemen we te kampen hebben. Als het erop aankomt, laat ik als Koerd zijnde van mij horen en geef duidelijk mijn mening. Maar het is niet zo dat ik elke gelegenheid grijp om het Koerdische probleem hier in België aan te kaarten. Er zijn ook genoeg andere problemen die opgelost moeten worden. Ik ben dus niet de politiek ingegaan om alleen de belangen van mijn volk te vertegenwoordigen. Ik ben geen nationalist. Ik laat mij niet leiden door nationalisme, maar door overtuiging. Ik heb liever een democratische Turk als vriend dan een fascistische Koerd.”
Ali: “Nee. Bij mij was het precies hetzelfde. Ik ben niet de politiek ingegaan om mijn eigen mensen te vertegenwoordigen. In mijn geval dan, het Turkse volk in België. De Turken, Koerden, Marokkanen en Belgen hebben bijna allemaal dezelfde problemen. Ik wil graag een oplossing voor deze problemen. Ik maak geen onderscheid tussen mensen, ik wil iedereen vertegenwoordigen. Maar ik ben niet zozeer gericht op de Turkse gemeenschap in België. Er zijn wel personen die hun bevolkingsgroep beloftes doen, maar dat doen ze ook alleen om stemmen te krijgen.”

Waarom hebben jullie van alle partijen voor Groen! gekozen?
Inan: “Groen! is sociaal en solidair. Vooral het solidaire aspect is sterk aanwezig. Als het erop aankomt, weet je wat je aan Groen! hebt. Als Alevitische Koerd kan ik zeggen, dat Groen! ook een duidelijk standpunt heeft voor de Koerdische zaak. Het is een partij die tracht voor een politiek dialoog en een vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie. Zo betreurde Groen! de inval op de Koerdische zender Roj Tv en stond er totaal niet achter. Groen! wil een oplossing voor nationale en internationale problemen.”
Ali: “Ik kan mij goed vinden in de standpunten van Groen! Het is een partij die achter haar woorden staat en weet wat zich afspeelt onder de burgers. Het is een partij die luistert en de burgers een hart onder de riem wil steken. Het heeft duidelijke en heldere standpunten wat economische, sociale en maatschappelijke problemen betreft. Groen! was daarom voor mij ook de meest logische en verstandige keuze.”

Naar aanleiding van de inval van de Belgische politie op de Koerdische zender Roj tv, werd Dhr. Kocak, Vlaams- Turkse politicus, uitgenodigd in het Belgische actualiteiten programma Phara. Hij vertelde het een en ander over de inval en de Koerden, waar u [ Inan Asliyuce, red.] het niet mee eens was. U schreef naar aanleiding hiervan een reactie die op allerlei Belgische nieuwssites en ook op Azady.nl werd gepubliceerd. Waarom voelde u zich geroepen om publiekelijk op hem te reageren?
Inan: “Allereerst wil ik duidelijk maken dan ik respect heb voor ieder zijn mening en heb totaal geen problemen met de heer Kocak. Alleen hetgeen wat hij over de Koerden vertelde vond ik onzin en betreurenswaardig. Hij vertelde een sprookjesverhaal, wat de situatie van de Koerden in het noorden van Koerdistan betreft. Alsof alles rozengeur en manenschijn is daar en de Turken en Koerden totaal geen problemen hebben. Het stelde mij al helemaal teleur dat hij dit als mandataris van een socialistische partij vertelde. Ik wilde zijn verhaal recht zetten. Ik wilde gewoon mijn mening hierover kwijt.”
Ali: “Ik kan als Turk zijnde zeggen dat Kocak, niet de spreekbuis is van de Turken. Hij spreekt niet namens alle Turken, niet iedere Turk is het met hem eens. Hij speelde tijdens de uitzending op de gevoelens van de Turken in en hoopt hiermee op meer stemmen. Ik ben zelf een Turk, maar geen nationalist. Voor mij is iedereen hetzelfde, of het nu een Koerd, Armeen of Laz is. Je kunt wel nationalistisch zijn, maar moet het niet overdrijven. Want dan wordt het gevaarlijk. Dat is wat gebeurt in Turkije. Ik hou van mijn land, misschien wel meer dan degene die zeggen dat ze nationalisten zijn en van Turkije houden.”

Kocak maakte een vergelijking tussen Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) en Al-Qaida. Wat vinden jullie van de vergelijking en hoe zien jullie de PKK?
Ali: “Ik vond de vergelijking die hij maakte nonsens. Je kan niet zomaar een of ander organisatie met elkaar vergelijken. Dat is absurd. Elk heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis en redenen. Het gebruiken van geweld is geen reden tot vergelijking. Ik zou het eerder aan sociologen en juristen overlaten om hierover te oordelen. Indien je dat toch doet moet je ook zo eerlijk zijn om geweld gebruikende landen over een kam te scheren. Of een of andere organisatie op een terroristische lijst staat verandert niet veel aan de feiten. Bijvoorbeeld de zwarte lijst opgesteld door EU. De lijst is opgesteld door westerse politici, die alleen voor hun eigen politieke en economische belangen handelen. Het ene jaar is een organisatie terroristisch en het andere jaar weer niet. Dat heeft allemaal met de relatie van Turkije en de toetreding tot de Europese Unie te maken. De lijst is niet bindend en ik hecht er geen waarde aan. Het is puur politiek.”
Inan: “Ik vond de vergelijking ook onzin. De Koerdische beweging is zoals Derwish Ferho [directeur van het Koerdische Instituut, red.] zegt, een pro-beweging die strijdt voor de rechten van haar volk. Voor gelijkheid en gelijkwaardigheid. De beweging strijdt niet alleen voor de rechten van de Koerden, maar ook voor de rechten van andere minderheidgroepen. Al-Qaida is totaal niet te vergelijken met de PKK. De ANC, van Nelson Mandela was ook eerst zogenaamd een terroristische beweging. Je hebt ook staatsterrorisme in Turkije, daar hoor je nooit iemand wat over zeggen. Onrecht is ook terrorisme. Je moet naar de oorzaak van de PKK kijken. Waarom is deze beweging ontstaan en waarom zijn de jongens en meisjes de bergen ingegaan. Er wordt alleen gezegd dat het een terroristische beweging is, maar nooit naar de reden, waarom en waarvoor ze strijden.”

Hoe kijken jullie tegen de Turkse president Recep Tayip Erdogan aan?
Ali: “Hij heeft twee gezichten. In een ander land pleit hij voor meer rechten voor minderheden en in zijn eigen land worden minderheden onderdrukt en daar zwijgt hij over.”
Inan: “Ja, ik sluit mij aan bij Ali. Laatst in Duitland pleitte hij voor Turkstalige scholen. In Turkije zijn ook geen Koerdischtalige scholen. Meisjes met hoofddoeken komen de scholen niet in. Hij zegt dat de Palestijnen worden onderdrukt en vrouwen en kinderen worden vermoord, maar hetzelfde gebeurt ook in Turkije met de Koerden en allerlei andere minderheidsgroepen. Mag dat in Turkije dan weer wel?”

Hoe kijken jullie tegen de inval van de Belgische politie op de Koerdische zender Roj Tv?
Inan: “De manier waarop ze te werk zijn gegaan vond ik buitenproportioneel. De politieagenten vielen net als commando’s het gebouw binnen en arresteerden de medewerkers op een ruwe manier, alsof het criminelen waren. Het was meer een stemming makerij. Als je een probleem ziet of een vermoeden hebt, kun je het ook op een subtielere manier aanpakken. Dat ze het zo criminaliseerden was echt overdreven. Ze zeiden dat de actie niet tegen de Koerden was gericht. Roj Tv is een Koerdische zender en van de Koerden. Ik vermoed dat Turkije hier indirect mee te maken heeft. Bij de vorige inval bij de zender was het hoofd van de toenmalige Belgische Rijkswacht in Turkije en had daar een ontmoeting met het hoofd van het Turkse veiligheidsdiensten. Een paar maanden later gebeurde de inval op Roj Tv. Niets gebeurt zomaar!”
Ali: “Ik vond het erg voor het Koerdische volk. Ik ben van mening dat iedereen het recht heeft informatie te ontvangen in zijn eigen taal, dus ook de Koerden. Ik vond deze actie van de Belgische politie ongepast. Je moet eerst bewijzen hebben om een zender te beschuldigen van steun aan een bepaalde beweging. Er zijn veel dingen stuk gemaakt en de zender heeft hierdoor veel financiële schade opgelopen. Dit is normaal gesproken niet de manier van handelen van de Belgische politie.”

Waar zien jullie je zelf over een paar jaar?
Inan: “Ik werk momenteel als provinciaal medewerker Groen! en ben erg tevreden met mijn baan. Ik ben altijd onderweg en heb voordurend contact met mensen. Maar een baan in het Belgisch parlement of bij het Europees Parlement zie ik ook wel zitten. In het Europees Parlement gebeurt tenslotte alles. Alle wetten die op nationaal en internationaal niveau worden ingevoerd, worden daar gemaakt. Maar goed, het is een droom.”
Ali: “Ik ben minder ambitieus. Een baan bij het Belgisch parlement of de EU zou wel mooi zijn. Maar ik zou bijvoorbeeld ook tevreden zijn met een baan bij de gemeenteraad, dan ben je meer betrokken bij de plaatselijke bevolking.”

Waarom moeten mensen juist op 13 juni 2010 voor Groen kiezen! Of op jullie stemmen?
Inan: “Groen! zet zich in voor een socialere maatschappij. Dit is erg belangrijk in deze tijden, waar het liberalisme in overmaat heerst en de samenleving killer wordt. Wij zijn voor een socialere, warmere en ecologische maatschappij. Sociaal voor de huidige en de komende generatie. Maar ook voor mensen buiten België. Daarom denk ik dat onze partij de meest verstandige en duurzame keuze is.
De reden waarom de kiezer op mij zou moeten stemmen is, omdat ik vind dat het hoog tijd is voor een integere politiek, die de communautaire knopen ontwart, de economie aanzwengelt, banen creëert en de armoede aanpakt. Ben je het eens met mij en vind je het ook hoog tijd voor verandering, dan stem je op mij! Dit alles kan ik namelijk alleen verwezenlijken met de steun van onze kiezers. Samen staan wij sterk!”
Ali: “Ik doe dit jaar helaas niet mee met de verkiezingen, omdat ik het druk heb met allerlei andere werkzaamheden, waaronder mijn studie. De traditionele politieke partijen bieden volgens mij een veel te zwak antwoord op de uitdagingen die voor ons staan. Wij boeten nu voor de opeenstapeling van fouten waarin zij een grote verantwoordelijkheid dragen. Maar Groen! is, zoals Inan al zei, de meest verstandige keuze. Het is een partij die haar woorden, omzet in daden. Je kunt op sociaal, economisch en ecologisch gebied, altijd rekenen op Groen!.”

Lees meer:
Koçak over Roj TV: “Terroristen aangepakt” (Inan Asliyüce)
Officiële website van Inan Asliyüce

Lees meer van
Be Sociable, Share!

Korte URL: http://azady.nl/?p=760

Geplaatst door op 2 Jun 2010. Gearchiveerd onder Interview. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Log in

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes