Koerdisch Academisch Netwerk: omdat het KAN!


Ir. Ali Ghahrmani

Ir. Ali Ghahrmani woont sinds 1998 in Nederland. Aan de Universiteit van Londen en de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij Chemische Technologie. Tijdens zijn studententijd richtte hij samen met Koerdische medestudenten de Koerdische Studentenvereniging Nederland (KSVN) op. Tegenwoordig is hij in het dagelijkse leven werkzaam bij Hewlett-Packard (HP) als senior business analist. Na een reünie met oude vrienden, ontstond het idee de Koerdische academici te verenigen. Hieruit vloeide dit jaar het Koerdisch Academisch Netwerk (KAN) voort. Ghahrmani is op dit moment de huidige voorzitter van het bestuur van KAN. Om wat meer informatie naar voren te brengen over dit nieuwe initiatief, beantwoordt hij in dit interview enkele vragen over de achtergrond van dit netwerk.

Kunt u ons wat vertellen over de doelen van KAN?

In Nederland wonen er meer dan 75,000 Koerden uit de verschillende delen van Koerdistan. Tussen hen bevinden zich ook vele hoogopgeleiden. Zij zijn werkzaam in verschillende sectoren en bovendien goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Een minpunt is echter dat deze groep vaak onopgemerkt blijft door de Nederlandse samenleving. Ook hebben zij onderling vrij weinig contact. Een hecht netwerk lijkt dus te ontbreken.

Koerdische groepen in Nederland
De groep waar we het over hebben kan in principe in twee categorieën worden onderverdeeld.
Aan de ene kant hebben we de Koerden die op een latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen. Zij hebben in het land van herkomst een universitaire studie afgerond en na hun aankomt in Nederland de weg naar de universiteiten gemakkelijk kunnen vinden. Zij spreken verschillende talen en zijn sociaal en politiek bewust.
Aan de andere kant hebben we de Koerden die op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen of hier zijn geboren en getogen.

Naast deze twee categorieën wonen er ook veel creatieve Koerden in Nederland, die vaak zonder academische achtergrond succesvol hebben weten te worden. Denk hierbij aan kunstenaars, schrijvers, succesvolle zakenmensen, zelfstandige ondernemers en muzikanten. Al deze belangrijke groepen binnen de Koerdische gemeenschap in Nederland dreigen uiteen te groeien. We zijn van mening dat dit een slechte ontwikkeling is en willen het tegengaan. Wij zijn namelijk van mening dat wij elkaars energie en ervaring hard nodig hebben.

Het is voor iedereen binnen de genoemde groepen gunstig om in contact te komen met elkaar. Daar worden wij allemaal van beter op. Met deze gedachte als uitgangspunt zijn wij met een paar vrienden aan de slag gegaan en hebben wij KAN tot stand gebracht.

De filosofie van KAN
Het uitgangspunt van de oprichters van KAN is vriendschap en betrokkenheid. Dit uitgangspunt vormt een basis voor vertrouwen. Vertrouwen is nodig om ´zaken´ met elkaar te kunnen doen.
Daarnaast is een van de belangrijkste doelstellingen van KAN het ter beschikking stellen van elkaars kennis aan elkander. Uitwisseling van informatie uit ieders vakgebied zal leiden tot meer begrip naar elkaar toe en daarmee vervolgens tot een betere sfeer waarin samen werkingen en vriendschappen beter tot stand zullen kunnen komen.
KAN wil zodoende een platform oprichten dat het voor de hoogopgeleide Koerden makkelijker zal maken met elkaar in contact te komen en kennis uit te wisselen

Zonder contact is het immers niet mogelijk iets met elkaar te ontwikkelen. Tegenwoordig zijn er diverse soorten online netwerk media tot ieders beschikking. Hier willen wij bij KAN dan ook zeker gebruik van maken om onze doelen te bereiken.


Koerdisch Academisch Netwerk (KAN)

Hoe ziet de interne organisatie van KAN er op dit moment uit?

Het Koerdische Academisch Netwerk heeft een bestuur dat uit zeven leden bestaat. Het kent echter géén hiërarchische structuur. Binnen het KAN wordt het “Down Top” principe gehanteerd. Dit houdt in dat de ideeën voor onze werkzaamheden van de leden van KAN zelf afkomstig zijn. Het bestuur heeft slechts een coördinerende rol in het nader uitwerken van deze ideeën. Bovendien werken alle bestuursleden op vrijwillige basis, pro bono dus.

Daarnaast is het goed om te benadrukken dat KAN absoluut partijonafhankelijk is.

Voor wie is KAN bedoeld?

KAN is van en voor iedere Koerd met een universitaire of HBO opleiding, of een academisch denkniveau. Het moet echter ook duidelijk zijn dat ieder die belangstelling heeft voor KAN, van harte welkom is.

Op welke manier gaat het Koerdisch Academisch Netwerk gebruik maken van de genoemde razend populaire online netwerken?

Sociale netwerken worden steeds belangrijker. Iedereen is via deze netwerken met elkaar verbonden. De ware kracht van online (sociale) netwerken zit in de samenwerking en het delen van kennis en ervaringen. Wij willen daarom ook een zakelijk online netwerk voor hoogopgeleide Koerden opstarten, dat gebruikt kan worden door Koerden die actief zijn op allerlei terreinen. Het moet een netwerkplatform worden, waarop men zakelijke relaties kan aangaan en onderhouden, personeel of juist een nieuwe baan kan vinden en zijn producten kan verkopen of juist een nieuwe leverancier vinden.

Wat gaat KAN op korte termijn doen?

Boven aan ons lijstje staat natuurlijk het er voor zorgen dat de hoogopgeleide Koerden met elkaar beginnen te netwerken. Dat is eenmaal ons doel.
In Nederland bevinden zich ongeveer tweeduizend hoogopgeleide Koerden. Hen hopen wij tijdens de netwerkdagen die wij zullen organiseren, te verwelkomen. Op 12 juni heeft zo een netwerkdag al plaatsgevonden. Gezien de positieve ervaringen en de mooie opkomst, was deze dag zeker een succes te noemen. Tijdens deze Netwerkdag werden diverse workshops en een plenaire sessie gehouden. Tijdens deze sessies zijn een aantal ideeën en voorstellen voor KAN geformuleerd. Op dit moment is het bestuur druk in de weer deze ideeën uit te werken en deze in de vorm van zelfbesturende werkgroepen te gieten.

Een ander initiatief van ons is dat wij bezig zijn een brede database van namen en adressen op te zetten om op deze manier de beschikbare kennis van de hoogopgeleide Koerden, die lid zijn van ons netwerk, in kaart kunnen brengen. Het is een enorme opgave. Op basis van deze verzameling hopen wij onze leden makkelijker en gerichter te kunnen bereiken. Stel dat een student een stageplaats of begeleiding nodig heeft, dan kunnen wij, door gericht op zoek te gaan naar een lid uit het betreffende vakgebied, hen makkelijker met elkaar in contact brengen.

Onze doelen willen wij behalen door het instellen van zelfbesturende werkgroepen. Een zelfbesturende werkgroep is een min of meer vaste groep deskundigen die met elkaar samenwerkt en als een groep de verantwoordelijkheid draagt voor een geheel van samenhangende activiteiten die nodig zijn om een duidelijk omschreven, herkenbaar product of dienst te leveren. De groep is tot op een zekere hoogte verantwoordelijk voor het managen van zichzelf en de taak die ze uitvoert op basis van een duidelijke en gemeenschappelijke doelstelling.
Met de zelfsturende werkgroepen willen wij een “leerstrategie” ontwikkelen die de hoogopgeleide Koerden in staat zal stellen hun maatschappelijke doelen op een effectievere manier te bereiken en hun kennis met de maatschappij te delen.

Wat wil KAN uiteindelijk bereiken?

KAN wil de samenhang tussen hoogopgeleide Koerden verbeteren. Deze groep kan veel voor onze gemeenschap betekenen. Ons streven is meer aandacht voor de Koerden binnen de Nederlandse maatschappij te krijgen en het beter positioneren van onze leden in deze maatschappij en het bedrijfsleven. Een ander streefpunt dat wij hebben is het stimuleren van wetenschappelijke onderzoeken onder Koerden. Dit is echter iets wat op langere termijn pas mogelijk gemaakt zal kunnen worden.

Gaat KAN ook internationaal werken?

KAN legt op dit moment de nadruk op de hoogopgeleide Koerden in Nederland. De 30.000 die elders in Europa, Canada en Amerika wonen, worden echter niet vergeten. Koerdistan zou er enorm veel profijt van hebben als deze groepen een kennisuitwisseling met het land zouden aangaan. Dit zou mogelijk gemaakt kunnen worden aan de hand van een Internationaal Koerdische Academisch Netwerk.
Op dit moment hebben wij vele contacten met Koerden in verschillende landen over de wereld. Ons handvest hebben wij ook in drie verschillende talen gepubliceerd, namelijk het Nederlands, Koerdisch en Engels. Op deze manier willen wij de contacten tussen de hoogopgeleide Koerden op internationaal vlak stimuleren en in juiste banen leiden.

Is er nog iets wat u zou willen delen met geïnteresseerden in KAN?

Er zijn op dit moment 10 zelfbesturende werkgroepen ingesteld. Ik zou graag geïnteresseerden willen verzoeken deel te nemen aan een of meerdere van deze werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een duidelijke doelstelling en wordt door twee bestuursleden van KAN gecoördineerd.

De zelfbestuurwerkgroepen zijn:

• Groep Koerdische taalcursus;
• Groep Kunst, Cultuur en Literatuur;
• Business Groep (Koerdisch Business Groep);
• Groep Databank;
• Groep Journalisten;
• Groep Academisch Advies Groep;
• Groep Interim Managers;
• Groep Realiseren onderzoek over Koerden;
• Groep Studenten en Jongeren Begeleiden;
• Groep Vrienden van KAN en Groep Lobbyisten.

Mensen die belangstelling hebben voor deze werkgroepen kunnen dat per e-mail aan ons doorgeven via: info@kanetwerk.net

Azady Achtergrond
Achtergrond
Lees meer van Achtergrond
Be Sociable, Share!

Korte URL: http://azady.nl/?p=777

Geplaatst door op 3 Oct 2010. Gearchiveerd onder Interview. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

1 reactie voor “Koerdisch Academisch Netwerk: omdat het KAN!”

  1. Suikerspin

    Mooi initiatief, ik ben benieuwd wat er allemaal uit komt met de tijd…

You must be logged in to post a comment Log in

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes