Over de vloer bij Awamedica

Medicijnen in Koerdistan hebben niet altijd in goed daglicht gestaan. Er wordt lange tijd geklaagd over de kwaliteit, de houdbaarheidstermijn en de werkzaamheid van deze medicijnen. Overheidcommissies, aangesteld voor de waarborging van de kwaliteit van medicijnen, konden geen verandering brengen in deze verontrustende realiteit. De vrije markt werd veelvuldig aangewezen als de grote boosdoener. Mensen willen immers zo weinig mogelijk betalen en daarvoor krijg je niet de beste buitenlandse medicijnen.

Sinds één jaar is Awamedica een nieuwe speler in de farmaceutische branche. Awamedica het allereerste farmaceutische bedrijf uit de Koerdische geschiedenis. Op 19 oktober 2009 werd het officieel geopend door de toenmalige Koerdische premier Nechirvan Barzani en sindsdien wordt het regelmatig bezocht door hoge nationale en internationale functionarissen. Een delegatie van de Iraakse Ministerie van Volksgezondheid noemde dit succes de trots van heel Irak en een voorbeeld voor de rest.

Tijdens een bezoek aan Awamedica nam ik een interview af met Jowan Resul, de marketing manager van Awamedica, en werd ik rondgeleid door dr. Lawrence Fernandes, de productiemanager van Awamedica. Aan de hand van alles was ik zag en hoorde, trachtte ik er achter te komen of Awamedica wel alle lof die haar toekwam verdiende.

Op de faciliteit werd ik ontvangen in het kantoor van Jowan Resul en kreeg ik de gelegenheid om de vragen te stellen die mij zouden helpen een beter beeld te vormen van Awamedica.

Kwaliteitscontroles zijn in de farmaceutische industrie van groot belang. Hoe wordt dit binnen Awamedica gerealiseerd?

“Er vinden kwaliteitscontroles door de KRG plaats, maar deze zijn niet heel sterk. Daarnaast hebben we onze eigen kwaliteitscontroles, die dankzij de aanwezige geavanceerde apparatuur en ervaren personeel veel sterker zijn. Onze bedrijfsmissie is medicijnen van hoogwaardig kwaliteit te leveren tegen een betaalbare prijs aan de lokale bevolking. Om te beginnen importeren we grondstoffen alleen bij door de FDA (Food and Drug Administration) of de EMA (European Medicines Agency) goedgekeurde bedrijven. Deze grondstoffen worden eerst op kwaliteit gecontroleerd voordat zij naar de productiefase gaan. Ook in de productiefase komt elke batch nog minstens tweemaal langs het lab om op kwaliteit gecontroleerd te worden. Ten slotte worden de voltooide producten ook willekeurig naar het lab gestuurd voor kwaliteitscontroles, voordat zij worden verscheept naar de distributeurs.”

Prof. Bahram Resul is de algemeen directeur van Awamedica. Hij is een Koerd die in het buitenland (Zweden) heeft gewoond en gewerkt in de farmaceutische industrie. Hoe zit het met de rest van de werknemers?

“De werknemers van Awamedica zijn vooral Koerden en Indiërs, zestig en veertig procent respectievelijk, met enkelen uit de rest van Irak. Voorlopig worden alle bestuursfuncties uitgevoerd door ervaren mensen uit het buitenland, zowel van Koerdische als niet Koerdische oorspong.”

Awamedica biedt apothekers en artsen seminars aan. Wie verzorgt deze seminars en worden ze veel bezocht?

“De seminars worden gegeven door werknemers van Awamedica, waarop aansluitend een rondleiding door de faciliteit wordt aangeboden. Er is wel animo voor de seminars en we krijgen goed commentaar van de bezoekers na afloop. Het is echter nog niet zo dat er een wachtlijst voor de seminars is ontstaan.”

Medicijnen in Koerdistan zijn niet altijd van goede kwaliteit, deels ook door foutief transport en opslag. Wat kan Awamedica hiertegen doen?

“Omdat we lokaal werken, kunnen we daadwerkelijk laten zien dat onze producten van hoge kwaliteit zijn en kunnen we invloed uitoefenen over het transport en de opslag. Het probleem met geïmporteerde medicijnen is dat het van herkomst al van slechte kwaliteit is en niet zozeer door toedoen van foutief transport of opslag. Er zouden meer controles aan de grenzen en bij apotheken moeten plaatsvinden, want op deze manier gaat het ten koste van de algemene gezondheid en het vertrouwen in de artsen.”

Laboratoriumruimte

Awamedica heeft ondertussen een eigen lijn van medicijnen. Worden er voorlopig alleen generieke medicijnen gemaakt of wordt er ook onderzoek gedaan naar nieuwe medicijnen waar Awamedica een patent op aan zou kunnen vragen?

“Awamedica houdt zich op dit moment alleen bezig met generieke medicijnen. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen kost veel geld en er is bovendien unieke kennis voor nodig. Awamedica is hier nog niet aan toe en heeft andere prioriteiten.”

Is Awamedica van plan de medicijnenlijn in de toekomst uit te breiden, en zo ja, ook met ingewikkeldere medicijnen?

“Wij zijn van plan onze lijn dit jaar uit te breiden tot vijfendertig producten, maar dat moet nog blijken. Dit is immers afhankelijk van de levering van de grondstoffen en het verloop van de controles. Uiteindelijk zijn wij van plan een lijn van 150 medicijnen te hebben.”

In Koerdistan worden veel medicijnen geïmporteerd, waaronder die van grote westerse farmaceutische bedrijven. Hoe wil Awamedica zich tegen deze concurrenten opstellen en zijn producten aan de man brengen?

“Nieuwe bedrijven hebben tijd nodig om zich te kunnen opstellen tegenover concurrenten. Omdat Awamedica het eerste farmaceutische bedrijf is in Koerdistan, hebben we vanzelf meer naamsbekendheid verkregen. Tot op heden hebben we nog geen reclame gemaakt, we willen eerst de lijn van medicijnen uitbreiden tot meer dan tien producten. Op dit moment hebben we lokaal weinig concurrenten, omdat andere locale bedrijven kwalitatief niet sterk genoeg zijn. Grote westerse fabrikanten zijn wel onze concurrenten en daartegen proberen we te concurreren door scherpere prijzen te hanteren en services aan te bieden, zoals bijsluiters in het Koerdisch. ”

Awamedica heeft de afstudeerceremonie van de Faculteit van Farmacie aan de Hawler Medical University gesponsord. Zijn er ook bezoeken aan artsen en zijn er regelingen voor hoeveel er maximaal uitgetrokken mag worden voor marketing en bezoeken aan artsen i.v.m. ethische kwesties?

“Ethisch gezien kan Awamedica het niet goedkeuren om artsen hoog te belonen. Zij worden slechts uitgenodigd voor een bezoek aan de faciliteit en monsters van onze producten zijn het grootste cadeau dat wij aan hen geven.”

Het gebouw van Awamedica staat naast de Faculteit van Farmacie. Gaat Awamedica ook participeren aan het verzorgen van de opleiding tot apotheker?

“Ervaren werknemers van Awamedica geven af en toe colleges aan de studenten over bepaalde onderwerpen. De studenten zijn tevens allemaal een keer bij ons op bezoek geweest, om het werk in de farmaceutische industrie in de praktijk te zien.”

Na het interview leidde dr. Fernandes mij langs de productieruimte en vertelde hij enthousiast over de specificaties van het gebouw en het apparatuur. De productieruimte is gescheiden in compartimenten, die met drukverschillen en aparte overgangruimtes van elkaar gescheiden worden. Op deze manier kan gegarandeerd worden dat de compartimenten elkaar niet verontreinigen. Daarnaast wordt elke batch, van grondstof tot product, drie tot vier keer naar het lab gestuurd voor controle. Zo wordt een fout of verontreiniging zo vroeg mogelijk geconstateerd.

Onderhoud van de apparatuur vindt op wekelijkse basis plaats, zo ook van de generator. Awamedica verbruikt veel elektriciteit en heeft een continue aanvoer ervan nodig, daarom kan niet uitsluitend op netstroom gerekend worden. Als de stroom uitvalt, schakelt de generator automatisch aan en voorziet deze heel Awamedica van elektriciteit. Zelf was ik hier meermalen getuige van tijdens de rondleiding. De warmte die de generator produceert wordt weer gebruikt voor het opwarmen van water. Zo is Awamedica in meerdere opzichten milieuvriendelijk. Zo wordt het vloeibare afval eerst geneutraliseerd om vervolgens gebruikt te worden als sproeiwater voor de tuin.

Alle medicijnen die Awamedica produceert, worden regelmatig gecontroleerd in het laboratorium en vergeleken met die van andere fabrikanten. Ook wordt het effect van licht en warmte op de medicijnen getest, factoren die in Koerdistan van grote negatieve invloed zijn op de houdbaarheid en kwaliteit van medicijnen.
Ten slotte worden regelmatig producten opgeslagen, zodat zelfs jaren later achterhaald kan worden of een eventuele complicatie ten gevolge van één van de producten van Awamedica door een productiefout, verkeerd opslag of verkeerd voorschrijven komt.

Inspectie van het productieproces

Voor mij werd in ieder geval duidelijk dat Awamedica veel van dat lof ook daadwerkelijk verdient. Aan hen de taak om ons te blijven imponeren en hun productlijn dusdanig uit te breiden dat zij niet alleen Zuid-Koerdistan, maar ook heel Irak kunnen voorzien van de benodigde medicijnen.

Mand Khidir
Lees meer van Mand Khidir
Be Sociable, Share!

Korte URL: http://azady.nl/?p=780

Geplaatst door op 18 Oct 2010. Gearchiveerd onder Welzijn. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

3 reacties voor “Over de vloer bij Awamedica”

 1. Adan

  Best Mand Khidir,

  Heel goed om een stuk te schrijven over de eerste medicijnen productie bij Awamedica.
  Ik ben Walid Salah Mirani. Met een Nederlands Diploma en 3.5 jaar werkevaring op het gebied van HPLC en GC bij DSM ben ik verhuisd naar Koerdistan omdaar te werken.
  Ik werkte tot 1-10-2010 (1 volledige jaar) bij Awamedica, in de kwaliteitscontrole, ik deed daar de analysis met HPLC en GC.

  Ik had zeer opprijs gesteld om je daar te hebben ontmoet dan had ik je ook de andere gezicht van Awamedica willen laten zien.

  Ten eerste is Awamedica niet een pharmaceutische bedrijf maar een formulation bedrijf. Formulation bedrijf betekent, je koopt grondstoffen en perst deze in tablet, capsul, gel ect. vorm. Een pharamceutische bedrijf betekent je ontwikkeld de drugs en perst dan in tablet, capsul ect.

  Awamedica voldoet helemaal niet aan kwaliteits eisen zoals ze beweren. In Julie 2010 werd Parazar Kid geproduceerd, deze product slaagde niet in om de Micro-Biology testes door te komen. De limiet van totaal aantal bacterien in de product (Volgens BP, British Pharmacopeoia) moet niet groter zijn dan 1000 cfu/ml (of gram). Het beleek dat Parazar kid meer dan 1000 cfu/ml bevatte. Onderleiding van Dr. Bahram moesten we deze getal lager zetten dan 1000, zodat deze verkocht kon worden in de apotheken van Koerdistan. Het ging om een batch van 10.000 flessen.

  Een andere product die ik zelf ook analyzeerde met HPLC was Awagra (Viagra), de grondstof hiervoor voldeed niet aan de normen en eisen volgens BP (British Pharmacopeoia). Met HPLC-DAD ontdekte ik dat er ook andere verbinding in de Awagra grondstof zat met een concentratie die schadelijk is voor de mens. Toch werd de grondstof goedgekeurd voor de productie, dit jaar nog zal Awagra in de apotheken van Koerdistan liggen.

  Een andere grote min punt bij Awamedica is het verschil tussen Indiers en Koerden. Inderdaad zoals je aangeeft bekleden de Indiers de hogeposities binnen Awamedica. Jowan Resul geeft in de interview aan dat ook Koerden uit Buitenland hoge posities bekleden, ze bedoeld haar zelf en haar vader Dr.Bahram Resul. Alleen deze twee Koerden en Indiers bekleden hogeposities.

  Wat betreft de salaris (inkomen). We werkten bij Awamedica van 8 tot 5, 5 dagen per week. De salaris van de Koerden was en is erg lag vergeleken met die van de Indiers . Indiers verdienen 3000, 4000 en zelfs sommige 6000 dollar per maand. Terwijl de Koerden 400, 500 en 800 dollar per maand verdienen.
  Indiers krijgen gratis onderdak en alle eten en drinken is gratis voor de Indiers en krijgen een flinke salaris nog ook.

  Het smerige moeilijke werk word gedaan voor de Koerden en Indiers zitten lekker ons uit te lachen.

  Bij het onderteken van het contract werk mij en vele andere Koerden veel beloofd, zoals betere loon en posities, daar is na een jaar niks van terecht gekomen.

  Ik kon dit niet meer accepteren en ben gaan stoppen met werken bij Awamedica. Het was beter voor Awamedica om deze in India te laten bouwen, want er werken 60% Indiers en 40% koerden en niet zoals Jowan Resul dat in de interview aangeeft.

  Awamedica is gericht om geld te verdien en niet om kwaliteits producten te leveren aan locale mensen of economie te verbeteren of banen te verwerven voor de locale mensen.

  • PlanetRose

   Ik dacht nog 6 jaar te gaan na deze zomer en dan kom ik Kurdistan binnen gelopen en wil hun helpen qua kennis over geneeskunde maar damn allerlei andere factoren die ook nog een rol spelen binnen zo’n heel project maakt mij al levensmoe als ik het lees laat staan als je het zelf zou meemaken.

 2. PlanetRose

  Ik denk dat Kurdistan eerlijk gezegd meer educatie qua gezonde leefstijlen moet geven en meer sportruimtes of sporten moet aanmaken. Gezonde leefstijl is zo’n beetje de basis voor een gezond leven.
  Je kunt niet alle problemen oplossen met medicijnen.

You must be logged in to post a comment Log in

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes