Van Bruinessen: "Laat Kerkuk apart blijven"

23/05/2010 UTRECHT – Op vrijdagavond 21 mei organiseerde de Koerdische studentenvereniging KSVN de lezing “Turkmenen, de Kerkuk kwestie en de Koerdische ambities”. Ook artikel 140 kwam aanbod, een artikel dat door gastspreker professor Martin van Bruinessen “gevaarlijk” werd genoemd. Volgens van Bruinessen zou dat artikel aanleiding zijn voor groeperingen om zich te mobiliseren.

Door Mand Khidir
Foto: Azady.nl

Van Bruinessen begon de lezing met de gebeurtenissen rond de 1e Wereldoorlog. Het Koerdische nationalisme kreeg pas vorm na 1923, toen Mustafa Kemal Ataturk de islam verruilde voor het Turks nationalisme. Hierbij werden Koerden, die zich tot daarvoor met de Turken verbonden voelden door de islam, tweederang burgers. Op dat moment was de kans op een eigen staat echter verbleekt. De mogelijkheden voor de Koerden in het verdrag van Sèvres waren weggelaten in het verdrag van Lausanne.

Wat opvalt aan de Turkmeense minderheid in Zuid-Koerdistan, is dat hun bevolkingspercentage sterk verschilt per volkstelling. “Naast het voordeel voor een autoriteit om een volkstelling te beïnvloeden, geldt voor de Turkmenen dat zij net als andere minderheden in Irak hebben geschoven in identiteit per telling. Zich opgeven als iets wat hen het best uitkwam op dat moment is vaker gebeurd onder Iraakse minderheden.”

In de recente geschiedenis heeft Turkije zich om twee redenen bemoeid met de Turkmenen in Irak. Aan de ene kant bestaat er nog een gevoel van solidariteit, waarbij Turkije zich als moederland van alle Turkse volkeren beschouwt. Aan de andere kant werd voor de Koerden, vooral na 2003, steeds meer mogelijk. Uit angst voor een Koerdische staat werd de TNF, Turkmeens Nationaal Front, gesteund om de Koerdische aspiraties tegen te werken.

Hier is in het afgelopen paar jaar veel verandering in gekomen. Ten eerste overstijgen de huidige economische belangen die Turkije heeft in Zuid-Koerdistan de politieke bezorgdheden. Daarnaast heeft de huidige AKP-regering geen probleem met de Koerdische identiteit. “Zij willen de interne Koerdische problemen diplomatisch oplossen, maar de bevolking is er nog niet aan toe. Daarom wordt voor elke twee stappen vooruit een stap achteruit gezet.”

Na de pauze was er gelegenheid om professor van Bruinessen vragen te stellen.

Q&A

Q U noemde artikel 140 gevaarlijk, waarom is dat zo?
A Artikel 140 zal aanleiding zijn voor het mobiliseren van groeperingen. Dit zal leiden tot botsingen en misschien zelfs tot plaatselijke burgeroorlogen. “Laat Kerkuk apart blijven en bestuurd worden door kundige mensen uit Kerkuk zelf. Het hoeft niet hoeft de KRG of de centrale regering te kiezen. Je laat een Yezidi toch ook niet kiezen of het een Koerd of Arabier is.”

Q Wat houdt de toekomst voor Kerkuk in?
A Koerden zouden niets liever willen dan Kerkuk bij de KRG toevoegen, zoals bleek in het onofficiële referendum dat in Kerkuk gehouden werd. “Koerdische leiders zijn echter meer realistisch dan de bevolking, zij zien in dat Groot-Koerdistan misschien niet haalbaar is.” “Een gewapend conflict tussen de KRG en de centrale regering, zou de KRG wel overleven, maar er zou aan beide kanten veel verloren gaan. Dit geldt ook voor de bevolking.”

Q Wat maakt een Koerd nou een Koerd?
A Er zijn veel tradities die onder veel Koerden gebruikelijk zijn, maar wat alle Koerden raakt is de Anfal-campagne. Dat is iets wat alle Koerden verbonden laat voelen.

Q Zaza’s worden in Turkije steeds vaker als apart beschouwd. Ziet u deze trend?
A Dit is niet iets van de laatste tijd, het begon als in de jaren 30. “Toen waren er bijvoorbeeld plannen om een corridor van 20 a 30 kilometer van Tuks bewoonde gebieden tussen de Koerdisch en Zaza bewoonde gebieden te handhaven. Het is een strategie om de Koerden en Zaza’s te scheiden, zodat ze makkelijker te assimileren zijn.

Bron: Azady.nl

Lees meer van
Be Sociable, Share!

Korte URL: http://azady.nl/?p=9941

Geplaatst door op 23 May 2010. Gearchiveerd onder Reportage. Je kan reageren of trackbacken RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Log in

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes