Onze beginselen

Als onafhankelijke Koerdisch-Nederlandse opinie- en nieuwswebsite leggen wij slechts één restrictie op onze pennen; schrijven in volle vrijheid en het respecteren van alle componenten die onze vrijheidsgedachte zo typeert.


De vrijheidsgedachte waar wij voor staan is populair van naam, maar uniek van inhoud. Uniek, omdat wij ons onafhankelijk stellen van alle actoren die de objectiviteit van Azady en onze vrije geest kunnen onderdrukken. Voor ons betekent dit dat wij sinds de oprichting van Azady.nl in 2005 beïnvloeding door politieke krachten vanuit Koerdistan en elders niet toelaten. Noch Koerdische partijen, noch de staten, die de Koerden onderdrukken, kunnen onze vrijheidsgedachte aansturen. Het aannemen van materiële of immateriële vergoedingen die bedoeld zijn berichtgeving te beïnvloeden, beschouwen wij evengoed als aantasting van onze onafhankelijkheid. Dit betekent echter niet dat wij groepen omwille van ons gedachtegoed uitsluiten. Juist de complexe Koerdische problematiek, met alle verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, en de ontwikkeling van Koerden in Nederland, geven ons de reden de noodzaak van hoor en wederhoor te bevorderen.

De onafhankelijke geest geeft ons het lef kritisch te zijn. In eerste instantie kritisch tegenover onszelf. Taboes doorbreken, scherpe analyses maken en spraakmakende berichten plaatsen, zijn ons niet vreemd. De prioriteit blijft echter bij het behoud van een kritische blik, wanneer het over eenzijdige berichtgeving met betrekking tot Koerden gaat.

Onze visie verheffen wij niet tot een doctrine. Onze lezers krijgen een mediastoofpot voorgeschoteld, met een zorgvuldige selectie van informatie vanuit de onderdrukkende naties, gecombineerd met lokale Koerdische bronnen, evenals vanuit de diaspora. Onze berichtgeving is onderscheidend, door niet enkel kant-en-klaar aangeleverd nieuws vanuit persbureaus te behandelen. Lokale bronnen vanuit de regio worden geregeld geaccentueerd. Azady doelt op deze manier, op grond van zo compleet mogelijke informatie, de lezer een eigen mening te laten vormen over actuele en historische zaken. Zelfs wanneer de lezer geconfronteerd wordt met een scherpe mening, hopen wij dat dit tot  nadenken prikkelt.


Azady richt zich op de Nederlandse lezer met respect voor de verscheidenheid die onze lezer typeert. Azady richt  zich op een publiek dat meer wil weten over de Koerden dan wat de conventionele media biedt.

Noem ons idealistische schrijvers of utopiejagers. Wij schuwen die mooie beschrijvingen niet. Het is ons doel – noem  het ideaalbeeld – de jonge Koerd van nu te vertegenwoordigen, die met beide benen in de Nederlandse maatschappij  staat. Dit, met inachtneming van de verscheidenheid van de Koerden in Nederland: zij die zichzelf als nieuwe Nederlanders zien én zij die de Koerdische cultuur als onlosmakelijk deel van hun identiteit beschouwen. Niet verblind  door idealisme, maar geïnspireerd.

Hiervoor, en voor de objectieve berichtgeving met faire commentaar en kritiek, staat de hedendaagse Azady voor ‘De  Nederlandse Stem van de Koerd van Nu’.

Azady
Lees meer van Azady
Be Sociable, Share!

Advertentie

Inloggen | Designed by Gabfire themes